Prosimy o wsparcie finansowe renowacji grobu Józefy Siwikowej. Wpłat można dokonywać na konto: 14 1560 1166 2110 1111 2958 0002.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,
w związku z rozpoczęciem roku szkolnego prosimy o zapoznanie się z regulaminem funkcjonowania szkoły podczas epidemii COVID-19, procedurą bezpieczeństwa i procedurą profilaktyczną. Prosimy o dostarczenie deklaracji w dniu rozpoczęcia zajęć (dla uczniów niepełnoletnich wypełniają je rodzice/opiekunowie, a uczniowie pełnoletni wypełniają je samodzielnie).
Rok szkolny powitamy w niewielkich grupach - harmonogram spotkań zamieszczamy poniżej. Przypominamy, że 1 września uczniów klas II i III obowiązują mundurki szkolne. Wszystkim Państwu życzymy pogody i zdrowia w ostatnich dniach wakacji.
 
Załączniki:
- Informacja o rozpoczęciu roku szkolnego

Regulamin funkcjonowania szkoły podczas epidemii COVID – 19
- Procedura bezpieczeństwa ograniczająca rozpowszechnianie się wirusa COVID-19
- Procedury postępowania w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z ewentualnym zachorowaniem z powodu SARS-CoV-2 w II Liceum Ogólnokształcącym im. Emilii Plater w Sosnowcu
- Deklaracje rodziców uczniów i uczniów pełnoletnich 

Szkolny teatr

Teatr Nasz

Kochamy teatr, rozwijamy swoje pasje (...) zapraszamy wszystkich, którzy chcą poczuć magię wyobraźni.czytaj więcej

 
 
 
 
 

Wycieczki

news

Poznaj historię naszych wyjazdów

Każdego roku wyjeżdżamy na niezwykle atrakcyjne wycieczki... - czytaj więcej

Profil biologiczno-chem.

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny