II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu realizuje projekt dofinansowany

z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.:

Pracujemy metodą eksperymentu

w II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu 

Poddziałanie 11.01.04 RPO WSL 2014-2020
 
Wartość projektu ogółem: 382 885,49 PLN
Wartość dofinansowania projektu ogółem: 344 596,94 PLN
w tym wartość dofinansowania projektu środkami Unii Europejskiej: 325 452,66 PLN
   

Kliknij tutaj, aby poznać szczegóły

 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,
w związku z rozpoczęciem roku szkolnego prosimy o zapoznanie się z regulaminem funkcjonowania szkoły podczas epidemii COVID-19, procedurą bezpieczeństwa i procedurą profilaktyczną. Prosimy o dostarczenie deklaracji w dniu rozpoczęcia zajęć (dla uczniów niepełnoletnich wypełniają je rodzice/opiekunowie, a uczniowie pełnoletni wypełniają je samodzielnie).
Rok szkolny powitamy w niewielkich grupach - harmonogram spotkań zamieszczamy poniżej. Przypominamy, że 1 września uczniów klas II i III obowiązują mundurki szkolne. Wszystkim Państwu życzymy pogody i zdrowia w ostatnich dniach wakacji.
 
Załączniki:
- Informacja o rozpoczęciu roku szkolnego

Regulamin funkcjonowania szkoły podczas epidemii COVID – 19
- Procedura bezpieczeństwa ograniczająca rozpowszechnianie się wirusa COVID-19
- Procedury postępowania w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z ewentualnym zachorowaniem z powodu SARS-CoV-2 w II Liceum Ogólnokształcącym im. Emilii Plater w Sosnowcu
- Deklaracje rodziców uczniów i uczniów pełnoletnich 

Szkolny teatr

Teatr Nasz

Kochamy teatr, rozwijamy swoje pasje (...) zapraszamy wszystkich, którzy chcą poczuć magię wyobraźni.czytaj więcej

 
 
 
 
 

Wycieczki

news

Poznaj historię naszych wyjazdów

Każdego roku wyjeżdżamy na niezwykle atrakcyjne wycieczki... - czytaj więcej

Profil biologiczno-chem.

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny