II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu realizuje projekt dofinansowany

z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.:

Pracujemy metodą eksperymentu

w II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu 

Poddziałanie 11.01.04 RPO WSL 2014-2020
 
Wartość projektu ogółem: 382 885,49 PLN
Wartość dofinansowania projektu ogółem: 344 596,94 PLN
w tym wartość dofinansowania projektu środkami Unii Europejskiej: 325 452,66 PLN
   

Kliknij tutaj, aby poznać szczegóły

 

 
Zapoznaj się ze zmianami w kalendarzu szkolnym!
11.12.2020 r. - poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych za I półrocze (bez zmian)
 
15.12.2020 r. – zebranie rady pedagogicznej; konsultacje dla rodziców uczniów (bez zmian)
 
04.01.2020 -17.01.2020 r. – ferie zimowe (przeniesione z 01.02 – 14.02.2021)
 
20.01.2021 r.  - poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach półrocznych 
 
27.01.2021 r.  - termin ustalenia ocen półrocznych (termin przeniesiony z 11.01.2021)
 
28.01.2021 r. - konferencja klasyfikacyjna i zebranie z rodzicami (termin przeniesiony z 12.01.2021 r.)
 
29.01.2021 r. - koniec pierwszego półrocza (termin przeniesiony z 15.01.2021)
 
05.02.2021 r. - termin złożenia ostatecznych deklaracji maturalnych (bez zmian)

Szkolny teatr

Teatr Nasz

Kochamy teatr, rozwijamy swoje pasje (...) zapraszamy wszystkich, którzy chcą poczuć magię wyobraźni.czytaj więcej

 
 
 
 
 

Wycieczki

news

Poznaj historię naszych wyjazdów

Każdego roku wyjeżdżamy na niezwykle atrakcyjne wycieczki... - czytaj więcej

Profil biologiczno-chem.

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny