II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu realizuje projekt dofinansowany

z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.:

Pracujemy metodą eksperymentu

w II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu 

Poddziałanie 11.01.04 RPO WSL 2014-2020
 
Wartość projektu ogółem: 382 885,49 PLN
Wartość dofinansowania projektu ogółem: 344 596,94 PLN
w tym wartość dofinansowania projektu środkami Unii Europejskiej: 325 452,66 PLN
   

Kliknij tutaj, aby poznać szczegóły

 

 

Bo najważniejsza jest pamięć! Szkolny Klub Historyczny im.AK zachęca do wpłaty na konto 14156011662110111129580002 na rzecz odnowy grobu Pani JÓZEFY SIWIKOWEJ. Józefa Siwikowa (1878-1960) - nauczycielka, która jako młoda wdowa przyjechała do Sosnowca z Warszawy na początku XX wieku. 

Najpierw pracowała jako nauczycielka na pensji Olgi Radliczowej. Była to pierwsza w Sosnowcu polska szkoła dla dziewcząt. W 1908 roku została przełożoną szkoły, a dwa lata później jej właścicielką i dyrektorką. W 1910 roku zmieniła też nazwę na Szkołę Handlową. J. Siwikowa kierowała szkołą nieprzerwanie przez 25 lat. Prowadziła ją wprost pierwszorzędnie - twierdzą uczennice. Po odzyskaniu niepodległości szkołę przekształcono w ośmioklasowe gimnazjum żeńskie, któremu nadano imię Emilii Plater.

Szkolny teatr

Teatr Nasz

Kochamy teatr, rozwijamy swoje pasje (...) zapraszamy wszystkich, którzy chcą poczuć magię wyobraźni.czytaj więcej

 
 
 
 
 

Wycieczki

news

Poznaj historię naszych wyjazdów

Każdego roku wyjeżdżamy na niezwykle atrakcyjne wycieczki... - czytaj więcej

Profil biologiczno-chem.

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny