II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu realizuje projekt dofinansowany

z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.:

Pracujemy metodą eksperymentu

w II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu 

Poddziałanie 11.01.04 RPO WSL 2014-2020
 
Wartość projektu ogółem: 382 885,49 PLN
Wartość dofinansowania projektu ogółem: 344 596,94 PLN
w tym wartość dofinansowania projektu środkami Unii Europejskiej: 325 452,66 PLN
   

Kliknij tutaj, aby poznać szczegóły

 

 
Przedstawiciel Szkolnego Klubu Historycznego im. AK - Jakub (2Dp) zapalił znicz pod Pomnikiem poległych górników KWK "WUJEK" w Katowicach, w hołdzie ofiarom stanu wojennego. PLATERANIE PAMIĘTAJĄ! 
Trwający od 12 grudnia 1981r. do 22 lipca 1983r. stan wojenny miał szczególny przebieg w wojewódźtwie katowicim. Solidarność śląsko-dąbrowska była najliczniejszym regionem związkowym w całym kraju. Silnie uprzemysłowiony obszar, liczne zakłady pracy, które zatrudniały nawet do kilkunastu tysięcy pracowników, były kluczowe dla władzy w pierwszych dniach stanu wojennego.
16 grudnia 1981 doszło do masakry górników Kopali "Wujek " w Katowicach,  strajkujących (strajk okupacyjny) przeciw ogłoszeniu stanu wojennego. Podczas pacyfikacji siłami Milicji Obywatelskiej oraz wojska i w wyniku strzałów Plutonu Specjalnego ZOMO zginęło 9 górników, a 23 zostało rannych.

Szkolny teatr

Teatr Nasz

Kochamy teatr, rozwijamy swoje pasje (...) zapraszamy wszystkich, którzy chcą poczuć magię wyobraźni.czytaj więcej

 
 
 
 
 

Wycieczki

news

Poznaj historię naszych wyjazdów

Każdego roku wyjeżdżamy na niezwykle atrakcyjne wycieczki... - czytaj więcej

Profil biologiczno-chem.

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny