Prosimy o wsparcie finansowe renowacji grobu Józefy Siwikowej. Wpłat można dokonywać na konto: 14 1560 1166 2110 1111 2958 0002.
  • Profile klas na rok 2020_2021
  • Baner7
  • Baner9
  • Baner5
  • Baner4
  • Baner2
  • Baner6
  • Baner0

Nadchodzące wydarzenia

NAUCZANIE DWUJĘZYCZNE

nowe terminy sprawdzianu kompetencji językowych 24 i 30.06

TERMINY REKRUTACJI

na rok szkolny 2020/2021 JUŻ SĄ! Szczegóły w zakładce "Dla kandydata - regulamin - rekrutacja" 

NAUCZANIE DWUJĘZYCZNE

Od roku szkolnego 2020/2021 POWRACAMY DO ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO! 

W dniach 10 – 11 stycznia 2019 r.  uczestniczyłem w szkoleniu „Advancing nuclear education” zorganizowanym przez Dział Edukacji  i Szkoleń Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku.

Drugim, bardzo ważnym elementem towarzyszącym szkoleniu nauczycieli było wypożyczenie przez NCBJ zestawu przyrządów, w skład którego wchodziły m.in. detektor Geigera-Mullera i detektor CosmicWatch wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem.

Dzięki temu uczniowie naszego liceum mogli po raz pierwszy zobaczyć te urządzenia a także wziąć udział w organizowanych przeze mnie pokazach i doświadczeniach. Wspólnie wykonaliśmy eksperymenty:

1. Promieniowanie substancji znajdujących się w naszym otoczeniu.

Badane były substancje przyniesione przez nauczyciela oraz uczniów: np. granit, nawóz zawierający saletrę potasową, elektrody spawalnicze TIG, kieliszek ze szkła uranowego. Uczniowie umieszczali badane przedmioty przy detektorze, odczytywali zliczenia wskazane przez detektor porównywali je z promieniowaniem tła.

2. Zależność natężenia promieniowania od odległości źródło-detektor.

Doświadczenie rozpoczęło się od pomiaru tła promieniowania. W  trakcie pomiarów uczniowie jako źródła promieniowania używali elektrody spawalniczej typu TIG (elektroda wolframowa z dodatkiem toru). Została ona umieszczona najpierw najbliżej licznika Geigera-Mullera, uczniowie odczytali liczbę zliczeń dla źródła znajdującego się w ustalonej odległości. Następnie zwiększyli odległość elektrody od detektora i ponownie odczytali liczbę zliczeń. Pomiary wykonali dla sześciu różnych odległości a dla każdej z nich pomiar powtarzany był pięciokrotnie. Po zakończeniu doświadczenia uczniowie omawiali jego wynik i weryfikowali swe wcześniejsze przypuszczenia na temat jego rezultatu.

3. Zależność natężenia promieniowania od grubości przesłony oddzielającej źródło od detektora.

W doświadczeniu wykorzystaliśmy ponownie elektrodę jako źródło promieniowania oraz zestaw aluminiowych płytek o grubości 0,8 mm każda. Źródło promieniowania zostało umieszczone w ustalonej odległości od detektora i w trakcie doświadczenia starannie kontrolowaliśmy aby nie uległa ona zmianie. Uczniowie zmierzyli  natężenie promieniowania przy braku przesłony. Następnie zasłonili detektor pierwszą płytką i ponownie odczytali wskazania detektora. Pomiary powtórzyli dokładając kolejne płytki zwiększając ich ilość do czterech. Każdy pomiar powtórzony został pięciokrotnie. Po zakończeniu doświadczenia uczniowie omawiali jego wynik i weryfikowali swe wcześniejsze przypuszczenia na temat jego rezultatu.

4. Zależność natężenia promieniowania od rodzaju przesłony oddzielającej źródło od detektora.

W tym eksperymencie postanowiliśmy sprawdzić czy natężenie promieniowania docierające do detektora zależy od materiału z jakiego wykonano przesłonę. Ponownie została użyta elektroda TIG jako źródło promieniowania oraz przesłony wykonane z aluminium, żelaza, miedzi i ołowiu. Każda przesłona miała jednakowe wymiary. Źródło promieniowania zostało umieszczone w ustalonej odległości od detektora i w trakcie pomiarów nie ulegała ona zmianie. Uczniowie zmierzyli  natężenie promieniowania przy braku przesłony. Następnie zasłonili detektor pierwszą płytką i ponownie odczytali wskazania detektora. Każdy pomiar powtórzony został trzykrotnie. Doświadczenie potwierdziło hipotezę, że im większa gęstość materiału tym lepiej pochłania ona promieniowanie.         

Ważnym rezultatem uczestniczenia w projekcie jest to, że promieniowanie zostało niejako „oswojone”. Dotychczas promieniowanie kojarzyło się niemal wyłącznie z Czarnobylem i zagrożeniem, teraz uczniowie wiedzą, ze występuje w naszym otoczeniu i mają świadomość kiedy może być niebezpieczne. Inną korzyścią wynikającą z realizacji projektu jest nabycie wiedzy o użyteczności promieniowania.

Jestem przekonany, że dzięki tym zajęciom wśród uczniów naszej szkoły wzrośnie odsetek zwolenników energetyki jądrowej, a przynajmniej osób, które nie będą wrogo do niej nastawione.

Czesław Wodzicki

 

Szkolny teatr

Teatr Nasz

Kochamy teatr, rozwijamy swoje pasje (...) zapraszamy wszystkich, którzy chcą poczuć magię wyobraźni.czytaj więcej

 
 
 
 
 

Wycieczki

news

Poznaj historię naszych wyjazdów

Każdego roku wyjeżdżamy na niezwykle atrakcyjne wycieczki... - czytaj więcej

Profil biologiczno-chem.

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny