Profil medialny kierowany jest do młodzieży o zainteresowaniach humanistycznych. W programie tego rozszerzenia oferujemy m. in.:

  • • warsztaty dziennikarskie,
  • zajęcia z emisji głosu,
  • wycieczki do redakcji prasowej, rozgłośni radiowej, stacji telewizyjnej,
  • udział w wykładach uniwersyteckich oraz spotkaniach z pracownikami mediów w naszym Liceum,
  • zajęcia teatralne,
  • sztukę filmową – przedmiot wprowadzający podstawową wiedzę z historii i teorii filmu,
  • możliwość udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
  • możliwość współpracy z gazetką szkolną,
  • możliwość realizacji projektów edukacyjno-artystycznych.

 

Przedmiot rozszerzony:

język polski

język angielski

geografia lub historia

 

Przedmiot uzupełniający:

sztuka filmowa

 

 

 

Więcej o profilu - kliknij tutaj


 

Profil biologiczno-chem.

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny