Profil przyrodniczy kierowany jest do młodzieży interesującej się naukami ścisłymi. W programie tego rozszerzenia oferujemy m. in.:

  • uczestnictwo w zajęciach organizowanych we współpracy z Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku,
  • zajęcia w Instytucie Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Śląskiego,
  • spotkania z ekspertami branży medycznej,
  • zajęcia prowadzone we współpracy z Politechniką Śląską,
  • multimedialny kurs inwestowania na giełdzie „Szkolne Wall Street”

 

Przedmioty rozszerzone:

MATEMATYKA
BIOLOGIA
CHEMIA
 
Przyszłe kierunki studiów:
• Medycyna
• Matematyka
• Ratownictwo medyczne
• Biologia
• Biotechnologia
• Chemia
• Robotyka

Profil biologiczno-chem.

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny