"W każdej wiedzy jest tyle prawdy, ile jest w niej matematyki" - Immanuel Kant

 

 

 

Nauka w klasie matematyczno - informatycznej umożliwia uczniowi nie tylko poznanie matematyki, ale też dzięki porozumieniom z Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku oraz Ministerstwem Energii daje niepowtarzalną okazję do korzystania z laboratoriów, wykładów i innych zajęć z pracownikami tych instytucji, a w perspektywie możliwość wyboru wielu kierunków studiów zarówno na uczelniach technicznych, ekonomicznych, jak i medycznych. Oferujemy również m.in.:

• zajęcia w Instytucie Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Śląskiego,
• warsztaty Informatyczne na Wydziale Informatyki Uniwersytetu Śląskiego,
• zajęcia organizowane we współpracy z Politechniką Śląską,
udział multimedialnym kursie inwestowania na giełdzie „Szkolne Wall Street”.

 

 

 

Przedmioty rozszerzone:

matematyka

 

Przedmioty rozszerzone do wyboru:

informatyka lub język angielski

fizyka lub geografia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej o profilu matematyczno-informatycznym - kliknij tutaj

Profil biologiczno-chem.

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny