Klasy prowno - politologiczne objęte są patronatem naukowym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Umowa patronacka umożliwia uczniom tych klas udział w zajęciach prowadzonych przez wykładowców i studentów uczelni. Oprócz zajęć z pracownikami naukowymi uczniowie uczestniczą w spotkaniach z praktykami prawa - sędziami, prokuratorami, adwokatami, służbą więzienną. Swoje zainteresowania wiedzą o społeczeństwem i historią uczniowie roziwjają także podczas wycieczek i wyjazdów - do Sejmu, Senatu, Belwederu, spotań z politykami i działaczami społecznymi, czy zajęć realizowanych w muzeum.

 

Przedmioty rozszerzone:

historia

wiedza o społeczeństwie

język polski lub język angielski

 

         Przyszłe kierunki studiów:

• Prawo,
• Administracja,
• Bezpieczeństwo Narodowe,
• Politologia,
• Historia
• Stosunki Międzynarodowe

 

 

 

 

Więcej o profilu - kliknij tutaj


 

 

Profil biologiczno-chem.

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny