Nauka w klasie matematycznej umożliwia uczniowi nie tylko poznanie matematyki, ale też dzięki porozumieniom z Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku oraz Ministerstwem Energii daje niepowtarzalną okazję do korzystania z laboratoriów, wykładów i innych zajęć z pracownikami tych instytucji, a w perspektywie możliwość wyboru wielu kierunków studiów zarówno na uczelniach technicznych, ekonomicznych, jak i medycznych.
 
Warsztaty poświęcone programowaniu robotów w ramach zajęć rozszerzonej informatyki. Uczestnicy pracowali na specjalnych, zaawansowanych technologicznie zestawach Lego Mindstorms EV3.

 

Uczniowie klas z rozszerzoną informatyką w Instytutucie Informatyki Uniwersystetu Śląskiego uzyskują Międzynarodowy Certyfikat Kompetencji Informatycznych IC3

 
Zajęcia w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Śląskiego. Wykład "Czysty kod, dobre praktyki tworzenia oprogramowania obiektowego", warsztaty "Wprowadzenie do tworzenia gier z narzędziem Unity", wykład "Technologia stosowana obecnie w TV i kinie 3D".

 

Wykład pracownika Zakładu Fizyki Medycznej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego - dr hab. Armanda Cholewkę, który od kilkunastu lat zajmuje się wykorzystaniem metod fizycznych w diagnostyce oraz terapii. Jego podstawową dziedziną badawczą jest zastosowanie diagnostyki termowizyjnej w medycynie.

 

Drużyna Plater trzecia w finale Ogólnopolskiej Gry Giełdowej. Wśród nagrodzonych zespół  z klasy 2c w składzie: Roksana Szymczyk, Natalia Partyka, Monika Laskowska

 

Sukces Karoliny Suligi w Konkursie Wiedzy Technicznej.

 

Pałacu Młodzieży w Katowicach na „Czwartkowe spotkania z fizyką”.

 

Warsztaty na Wydziale Nauk o Ziemi

W środę 5 czerwca uczniowie klas 2a, 2c oraz 2d o rozszerzeniu z geografia, wzięli udział w  warsztatach geograficznych na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Na początku uczestniczyli w zajęciach z meteorologii.

Więcej…

Projekt „Detektory dla szkół”

W dniach 10 – 11 stycznia 2019 r.  uczestniczyłem w szkoleniu „Advancing nuclear education” zorganizowanym przez Dział Edukacji  i Szkoleń Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku.

Więcej…

Warsztaty w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku

7 lutego uczniowie z klas IC i II C uczestniczyli zajęciach warsztatowych w Narodowym Centrum Badań Jądrowych  w Świerku. Zaproszenie na zajęcia otrzymaliśmy dzięki podpisanemu w ubiegłym roku porozumieniu pomiędzy NCBJ i II LO im. E. Plater w Sosnowcu. W zajęciach brało udział 24 uczniów, którzy uczestniczą w zajęciach z fizyki jądrowej i realizują (bądź będą realizowali) fizykę na poziomie rozszerzonym.

Więcej…

Warsztaty „Advancing nuclear education”

W dniach 10 i 11 stycznia  w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku odbyły się warsztaty „Advancing nuclear education”, poświęcone nauczaniu fizyki jądrowej. Do udziału w warsztatach zaproszony został nauczyciel fizyki naszej szkoły  Czesław Wodzicki.

Więcej…

Rozpoczynamy wspólpracę z Narodowym Centrum Badań Jądrowych

W piątek 6 kwietnia gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli  Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku.  Okazja była wyjątkowa – tego dnia nastąpiło podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy NCBJ a II LO im. E. Plater Sosnowcu.

Więcej…

Święto Liczby Pi

W środę 14 marca 2018 roku na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbywało  się  Święto Liczby Pi.

Więcej…


 

Profil biologiczno-chem.

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny