Nowoczesna pracownia bilogiczna i chemiczna oraz zajęcia w laboratoriach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Śląskiego umożliwiają przyszłym lekarzom, farmaceutom, biologom i chemikom zdobycie nie tylko teoretycznej, ale też praktycznej. Współpracujemy również z drużyną OSP Timken i WOPR Sosnowiec.

 

 

 

 

 

Przedmioty rozszerzone:

biologia i chemia

 

Przedmioty uzupełniające:

ratownictwo medyczne,

język łaciński w medycynie,

 

Drugi język do wyboru:

francuski, niemiecki lub rosyjski (międzyoddziałowo)

 

 

Więcej o profilu - kliknij tutaj


Profil biologiczno-chem.

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny