"W każdej wiedzy jest tyle prawdy, ile jest w niej matematyki" - Immanuel Kant

 

 

 

Nauka w klasie matematycznej umożliwia uczniowi nie tylko poznanie matematyki, ale też dzięki porozumieniom z Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku oraz Ministerstwem Energii daje niepowtarzalną okazję do korzystania z laboratoriów, wykładów i innych zajęć z pracownikami tych instytucji, a w perspektywie możliwość wyboru wielu kierunków studiów zarówno na uczelniach technicznych, ekonomicznych, jak i medycznych.

 

 

 

 

Przedmioty rozszerzone:

matematyka i fizyka

 

Przedmiot rozszerzony do wyboru:

język angielski lub informatyka

 

Przedmioty uzupełniające:

Szkolne Wall Street,

fizyka jądrowa w medycynie, energetyce, przemyśle,

 

Drugi język do wyboru:

francuski, niemiecki lub rosyjski (międzyoddziałowo)

 

 

Więcej o profilu matematycznym - kliknij tutaj

Profil biologiczno-chem.

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny