Klasy prowno - politologiczne objęte są patronatem naukowym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Umowa patronacka umożliwia uczniom tych klas udział w zajęciach prowadzonych przez wykładowców i studentów uczelni. Oprócz zajęć z pracownikami naukowymi uczniowie uczestniczą w spotkaniach z praktykami prawa - sędziami, prokuratorami, adwokatami, służbą więzienną. Swoje zainteresowania wiedzą o społeczeństwem i historią uczniowie roziwjają także podczas wycieczek i wyjazdów - do Sejmu, Senatu, Belwederu, spotań z politykami i działaczami społecznymi, czy zajęć realizowanych w muzeum.

 

Przedmioty rozszerzone:

historia, wiedza o społeczeństwie

 

Przedmiot rozszerzony do wyboru:

język polski lub język angielski,

 

Przedmioty uzupełniające:

podstawy psychologii,

język łaciński w prawie,

 

Drugi język do wyboru:

francuski, niemiecki lub rosyjski (międzyoddziałowo)

 

 

Więcej o profilu - kliknij tutaj


 

 

Profil biologiczno-chem.

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny