Rok szkolny 2018/2019

 

Półrocze I 03.09.2018 r. – 13.01.2019 r.

Półrocze II 14.01.2019 r. – 21.06.2019 r.

03.09.2018 r.

poniedziałek

Rozpoczęcie roku szkolnego i ślubowanie klas pierwszych

13.09.2018 r.

czwartek

Konferencja RP

20.09.2018 r.

czwartek

Zebrania z rodzicami

28.09.2018 r.

piątek

Ostateczny termin złożenia deklaracji maturalnych dla uczniów klas III

12-13.10.2018 r.

piątek-sobota

Jubileusz 110-lecia szkoły

01.11.2018 r.

czwartek

Wszystkich Świętych – dzień wolny

02.11.2018 r.

piątek

Dzień wolny

09.11.2018 r.

piątek

Akademia z okazji Dnia Niepodległości

i Dzień Patronki

15.11.2018 r.

czwartek

Konferencja RP (omówienie wyników nauczania, szkolenie)
 i zebranie z rodzicami

20-23.11. 2018 r.

wtorek-piątek

Matury próbne z Operonem

25.11.2018 r.

środa

Sosnowieckie Zaduszki Muzyczne

30.11.2018 r.

piątek

Powiadomienie uczniów o przewidywanych ocenach  śródrocznych i o zagrożeniu oceną niedostateczną

06.12.2018 r.

czwartek

Konsultacje z rodzicami

12 lub 13.12.2018 r.

środa lub

czwartek

Turniej Jednego Wiersza o Laur Plateranki

21.12.2018 r.

piątek

Wigilia szkolna

22.12.2018 r. -01.01.2019r. -   Zimowa przerwa świąteczna

04.01.2019 r.

piątek

Wystawienie ocen klasyfikacyjnych

10.01.2019 r.

czwartek

Konferencja klasyfikacyjna
i zebrania z rodzicami

24.01.2019 r.

czwartek

Konferencja plenarna

09.02.2019 r.

sobota

studniówka

11.02.2019 r. – 24.02.2019 r. -  Ferie zimowe

28.02.2019 r.

czwartek

Konferencja szkoleniowa

Marzec

 

Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

Marzec

 

PLATMAT –konkurs matematyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych

Marzec

 

 

 

EMILIADA – konkurs chem.-biol. Fiz. konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych

Marzec

 

Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii

20.03.2019 r.

środa

Powiadomienie uczniów o przewidywanych ocenach niedostatecznych i o ocenach rocznych w klasach maturalnych

21.03.2019 r.

czwartek

Konferencja szkoleniowa – przeprowadzanie egzaminu maturalnego
Zebranie z rodzicami uczniów klas III – 17.30
konsultacje dla wszystkich: 18.00- 19.00

Kwiecień

 

PLATERDAY – Dzień otwarty szkoły

11.04. 2019 r.

czwartek

Wystawienie ocen rocznych w klasach III

15-17.04.2019 r.

poniedziałek – środa

Rekolekcje wielkopostne

18-23.04.2019 r.

czwartek - wtorek

Wiosenna przerwa świąteczna

16.04.2019 r.

wtorek

Konferencja klasyfikacyjne – klasy III, omówienie wyników nauczania w klasach pozostałych

26.04. 2019 r.

piątek

Ostatni Dzwonek

06-23.05.2019 r.

 

Egzaminy maturalne (6,7,8 – dni wolne dla uczniów klas 1 i 2)

02.05.2019 r.

czwartek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Maj

 

PLATERIADA – konkurs historyczny dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych

22.05.2019 r.

środa

Powiadomienie uczniów o przewidywanych ocenach niedostatecznych i o ocenach rocznych

23.05.2019 r.

czwartek

Konferencja -omówienie wyników nauczania
Zebranie z rodzicami 17.30
Konsultacje 18.00-19.00

Maj/czerwiec

 

Dzień sportu

Maj / czerwiec

 

Regaty Plater – Staszic

11.06. 2019 r.

wtorek

Wystawienie ocen rocznych

13.06.2019 r.

czwartek

Konferencja klasyfikacyjna

(składanie podań o egzaminy klasyfikacyjne)

14-17.06. 2019 r.

 

Egzaminy klasyfikacyjne

18.06.2019 r.

wtorek

Składanie podań o egzaminy poprawkowe

19.06.2019 r.

środa

Zakończenie roku szkolnego

 

 

Konferencja plenarna

20.06.2019 r. – 31.08.2019r. - wakacje

 

Profil biologiczno-chem.

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny