Prosimy o wsparcie finansowe renowacji grobu Józefy Siwikowej. Wpłat można dokonywać na konto: 14 1560 1166 2110 1111 2958 0002.

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.

Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Informacje o sposobie i trybie realizacji zadań w II Liceum Ogólnokształcącym

im. E. Plater w Sosnowcu
ze zmianami obowiązującymi od 15 kwietnia 2020 r.

Pomoc psychologiczna

 

Profil biologiczno-chem.

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny