Prosimy o wsparcie finansowe renowacji grobu Józefy Siwikowej. Wpłat można dokonywać na konto: 14 1560 1166 2110 1111 2958 0002.

Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, uczniom Liceum oraz ich rodzicom podczas zakażenia epidemicznego wprowadza się poniższe procedury. Ich celem jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczniów oraz pracowników szkoły, w trakcie prowadzonych konsultacji, zajęć specjalistycznych, sportowych i innych.

Zasady bezpieczeństwa [pdf]

Oświadczenie [doc]

Oświadczenie [pdf]

 

Profil biologiczno-chem.

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny