Prosimy o wsparcie finansowe renowacji grobu Józefy Siwikowej. Wpłat można dokonywać na konto: 14 1560 1166 2110 1111 2958 0002.
Ida Zielińska - uczennica klasy 1Dp zajęła I miejsce w Międzynarodowym Młodzieżowym Jazzowym Festivalu "Magnolia" 2020 w Warszawie.
Nagrodą dla uczennicy będzie występ w koncercie otwierającym Noc Muzeów 
w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie we wrześniu 2020. Serdecznie gratulujemy! 

Profil biologiczno-chem.

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny