Harmonogram egzaminów 2018

Zobacz

Komunikat CKE w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego

Zobacz

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający

Zobacz

Procedury egzaminu maturanego 2018

Zobacz