Prosimy o wsparcie finansowe renowacji grobu Józefy Siwikowej. Wpłat można dokonywać na konto: 14 1560 1166 2110 1111 2958 0002.

Iga Szewczyk z klasy 1bg zdobyła trzecie miejsce w etapie regionalnym XXII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego i tym samym zakwalifikowana została do ogólnopolskiego finału. Zapraszamy do obejrzenia wystąpienia Igi.

 

Profil biologiczno-chem.

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny