Zestawy podręczników dla poszczególnych klas na rok 2018 / 2019:

klasa 1a

klasa 1b

klasa 1c

klasa 1d

klasa 2a

klasa 2b

klasa 2c

klasa 2d

klasa 3a

klasa 3b

klasa 3c

klasa 3d

klasa 3e

 

Profil biologiczno-chem.

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny