Antonina Romanowicz

Przewodnicząca SU

 

Martyna Mierzwińska

Zastępca przewodniczącej SU

Martyna Gulińska

Skarbnik SU

Barbara Broda

Sekretarz SU

   

 

 

Podziemny Krąg Plater