Prosimy o wsparcie finansowe renowacji grobu Józefy Siwikowej. Wpłat można dokonywać na konto: 14 1560 1166 2110 1111 2958 0002.

Informujemy, że ze względu na panującą obecnie sytuację uroczystość pożegnania absolwentów Liceum odbędzie się w późniejszym terminie.
Odbiór świadectw ukończenia szkoły będzie możliwy w terminie wskazanym w harmonogramie przesłanym za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Jeśli absolwent nie zgłosi się w określonym terminie, świadectwo będzie można odebrać w sekretariacie szkoły po uprzednim umówieniu się.

Ze względu na stan pandemii wszyscy absolwenci zgłaszający się do szkoły po odbiór świadectwa muszą stosować się do ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Każdy absolwent zobowiązany jest do stosowania rękawiczek jednorazowych i maseczki oraz posiadania dowodu tożsamości i własnego długopisu.


Do budynku szkoły będzie można wejść jedynie:
- od strony dziedzińca (parkingu),
- pojedynczo,
- o określonej godzinie,
- w rękawiczkach jednorazowych i w maseczce ochronnej.

Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce (w rękawiczkach) i skierować się do biblioteki, gdzie należy:
- zwrócić wypożyczone książki (dotyczy osób, które do tej pory tego nie zrobiły)
- przedstawić dowód tożsamości
- odebrać dokument i pokwitować odbiór świadectwa, używając własnego długopisu.

Następnie absolwent kieruje się do głównego wyjścia ze szkoły (od strony parku).

Przypominamy, że na mocy obowiązującego prawa zabronione jest gromadzenie się w większych grupach. Dlatego, jeśli przed budynkiem szkoły pojawi się więcej osób, należy zachować odstęp co najmniej 2 metrów. Niestosowanie się do obowiązujących przepisów i ograniczeń wiąże się z konsekwencjami takimi jak mandat, kara grzywny, kara administracyjna.

Pamiętajcie, dbajcie o siebie i innych.

Profil biologiczno-chem.

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny