Prosimy o wsparcie finansowe renowacji grobu Józefy Siwikowej. Wpłat można dokonywać na konto: 14 1560 1166 2110 1111 2958 0002.
Mgr Elżbieta Rudzka - nauczycielka historii naszej szkoły została LAUREATKĄ Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Ich służba trwa". W 2020 r. obchodzimy  80. rocznicę zamordowania przez NKWD polskich jeńców wojennych w ramach zbrodni katyńskiej. 
Z tej okazji Biuro Edukacji Narodowej IPN zorganizowało  konkurs  „Ich służba trwa”. Konkurs adresowany był do osób pełnoletnich – nauczycieli, edukatorów, instruktorów harcerskich i pasjonatów historii, którzy mieli za zadanie przygotować i przeprowadzić autorski projekt pokazujący, jak wielką stratę poniosło państwo polskie w wyniku zbrodni dokonanej przez sowiecką policję polityczną NKWD na obywatelach Polski w 1940 r. Projekt mgr Elżbiety Rudzkiej znalazł się wśród 26 najciekawszych i najwyżej ocenionych w całej Polsce. Laureatka zostanie nagrodzona zagranicznym wyjazdem edukacyjnym do miejsc pamięci związanych m.in. ze zbrodnią katyńską jesienią 2020 roku. Gratulujemy! 

Profil biologiczno-chem.

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny