Prosimy o wsparcie finansowe renowacji grobu Józefy Siwikowej. Wpłat można dokonywać na konto: 14 1560 1166 2110 1111 2958 0002.
Pragniemy poinformować, że naszej Szkole nadano tytuł Szkoła w Chmurze Microsoft. Jest to wyróżnienie otrzymywane przez szkoły, które wykorzystują najnowsze rozwiązania Microsoft w każdym obszarze działania.

Profil biologiczno-chem.

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny