W dniach 10 i 11 stycznia  w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku odbyły się warsztaty „Advancing nuclear education”, poświęcone nauczaniu fizyki jądrowej. Do udziału w warsztatach zaproszony został nauczyciel fizyki naszej szkoły  Czesław Wodzicki.

Warsztaty obejmowały:
•  dyskusję na temat sposobów nauczania,
•  wykład na temat budowy i zasad działania detektorów promieniowania,
•  pomiary za pomocą tych detektorów,
•  zajęcia laboratoryjne podczas których uczestnicy wykonywali pomiary za pomocą detektorów promieniowania jonizującego,
•  dyskusja uzyskanych wyników.
Na zakończenie warsztatów NCBJ wypożyczył szkołom detektory, których będziemy używać podczas lekcji.
Zaproszenie otrzymaliśmy dzięki podpisanemu w ubiegłym roku porozumieniu pomiędzy II L.O. im. E. Plater w Sosnowcu i Narodowym Centrum Badań Jądrowych.