7 lutego uczniowie z klas IC i II C uczestniczyli zajęciach warsztatowych w Narodowym Centrum Badań Jądrowych  w Świerku. Zaproszenie na zajęcia otrzymaliśmy dzięki podpisanemu w ubiegłym roku porozumieniu pomiędzy NCBJ i II LO im. E. Plater w Sosnowcu. W zajęciach brało udział 24 uczniów, którzy uczestniczą w zajęciach z fizyki jądrowej i realizują (bądź będą realizowali) fizykę na poziomie rozszerzonym.

We czwartek wczesnym rankiem ruszyliśmy autobusem do Świerku, na miejsce dotarliśmy po godzinie 9 i po przejściu przez wykrywacze obiektów niebezpiecznych dotarliśmy do sal wykładowych i laboratorium.

Zajęcia rozpoczął wykład o detektorach promieniowania. Następnie jedna grupa uczestniczyła w wykładzie prof. dr hab. Ludwika Dobrzyńskiego poświęconego promieniowaniu jonizującemu, a druga udała się do laboratorium, w którym pod opieką pracowników naukowych NCBJ wykonywała doświadczenia. (W wykładach i zajęciach laboratoryjnych uczestniczyły na zmianę obie grupy).

Uczestnicy zostali podzieleni na 6 grup i każda wykonała jedno z doświadczeń:

1. Wyznaczanie maksimum energii promieniowania beta.

2. Rozchodzenie się promieniowania beta w przestrzeni.

3. Ogniwo Peltiera jako pompa ciepła.

4. Pomiar zasięgu promieniowania alfa w powietrzu.

5. Doświadczenie Francka-Hertza z lampą neonową.

6. Zjawisko fotoelektryczne wewnętrzne.

Wizyta w NCBJ dała nam niepowtarzalną okazję do pracy w profesjonalnym laboratorium z wykorzystaniem  źródeł promieniotwórczych, co ze względów bezpieczeństwa nie jest możliwe w szkolnych pracowniach. Mieliśmy również okazję poznać sposoby pracy naukowców.

Wycieczkę zorganizowali i poprowadzili profesorowie Anna Kasprzyk i Czesław Wodzicki