Zajęcia prowadzi: mgr Elżbieta Łudczak
 
Poniedzialek 7.00 - 8.00 klasa I B
Poniedziałek 14.30 - 15.30 klasa II B
Czwartek 7.00 - 8.00 klasa III Bp
 
W ramach projektu realizowaliśmy zagadnienie dotyczące transportu wody przez blony komórkowe.
Zapoznaliśmy się z wynikami doswiadczenia, w którym obserwowaliśmy zmiany objętość kawałków ziemniaka umieszczonych w roztworach: hipotonicznym i dwóch różnych roztworach hipertonicznych.
Następnie samodzielnie wykonalismy podobne doświadczenie z korzeniem marchewki.
Oto nasze wyniki.
  
 
              
 
 
 
                                                                      
 
 
Podczas zajęć pracujemy metodą projektów. Przygotowane zagadnienie, które sprawiają uczniom problemy na poszczególnych etapach kształcenia, poddajemy analizie, szukamy przykładów rozwiązań, kształtujemy umiejętności analizy, wnioskowania. Wykorzystujemy w tym celu różne dostępne źródła informacji z zakresu biologii i innych pokrewnych nauk. Pracujemy w małych grupach co pozwala na dostosowanie do indywidualnego tempa pracy poszczególnych uczniów.
 
Zobacz zdjęcia: