Konrad Gałysa z klasy 2d
przewodniczący
Paweł Jochymczyk z klasy 2d
v-ce przewodniczący

 

Karolina Jaworska z klasy 1b
skarbnik
Anna Starzykowska z klasy 2d
sekretarz

 

Profil biologiczno-chem.

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny