Lp.

Uczeń

Rok

Olimpiada

Nauczyciel prowadzący

1.

Alicja Ziaja

1953

Laureatka Olimpiady Chemicznej

mgr Halina Grodecka

2.

Ewa Fiszer

1955

Elim.centr. Olimpiady Chemicznej

mgr Halina Grodecka

3.

Jadwiga Gębicka

1956

Elim.centr. Olimpiady Chemicznej

mgr Halina Grodecka

4.

Alicja Ziaja

1956

Laureatka Olimpiady Chemicznej

mgr Halina Grodecka

5.

Barbara Przybylik

1956

Laureatka Olimpiady Chemicznej

mgr Halina Grodecka

6.

Barbara Wanik

1956

Elim.centr. Olimpiady Astronomicznej

mgr Wanda Hazler

7.

Edward Przeniosło

1963

Elim.centr. Olimpiady Matematycznej

mgr Leonard Pozor

8.

Barbara Gałęziowska

1969

Laureatka Olimpiady Chemicznej

mgr Zofia Oleksy

9.

Katarzyna Janecka

1969

Elim.centr. Olimpiady Chemicznej

mgr Zofia Oleksy

10.

Zbigniew Rymarski

1970

Elim.centr. Olimpiady Fizycznej

mgr Włodzimierz Kalabiński

11.

Andrzej Jakóbek

1970

Laureat Olimpiady Astronomicznej

mgr Karol Kochanek

12.

Małgorzata Balińska

1971

Laureatka Olimpiady Biologicznej

mgr Bogdan Rudzki

13.

Andrzej Jakóbek

1971

Elim.centr. Olimpiady Fizycznej

mgr Karol Kochanek

14.

Joanna Łabuś

1972

Laureatka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

mgr Emilia Morawska

15.

Andrzej Bargieła

1972

Elim.centr. Olimpiady Fizycznej

mgr Włodzimierz Kalabiński

16.

Małgorzata Słabosz

1973

Laureatka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

mgr Jerzy Kram

17.

Marek Drążkiewicz

1973

Elim.centr. Olimpiady Biologicznej

mgr Bogdan Rudzki

18.

Jacek Rożkowski

1975

Elim.centr. Olimpiady Geograficznej

mgr Wanda Hazler

19.

Tadeusz Rzepecki

1975

Elim.centr. Olimpiady Wiedzy Technicznej

mgr Włodzimierz Kalabiński

20.

Joanna Nowak

1977

Elim.centr. Olimpiady Wiedzy o Sztuce

mgr Ewa Olesiak

21.

Krystyna Jagoda

1977

Elim.centr. Olimpiady Biologicznej

mgr Lucyna Horoń

22.

Joanna Starnawska

1978

Elim.centr. Olimpiady Historycznej

mgr Adam Pażdziora

23.

Monika Szemberg

1978

Elim.centr. Olimpiady Wiedzy o Sztuce

mgr Ewa Olesiak

24.

Ewa Kuczyńska

1978

Elim.centr. Olimpiady Wiedzy o Sztuce

mgr Ewa Olesiak

25.

Mirosława Bierzyńska

1978

Elim.centr. Olimpiady Wiedzy o Sztuce

mgr Ewa Olesiak

26.

Marek Waluga

1978

Elim.centr. Olimpiady Biologicznej

mgr Lucyna Horoń

27.

Jan Kasprzak

1978

Elim.centr. Olimpiady Fizycznej

mgr Karol Kochanek

28.

Cezary Żurada

1979

Laureat Olimpiady Języka Francuskiego

mgr Maria Polańska

29.

Monika Szemberg

1979

Elim.centr. Olimpiady Wiedzy o Sztuce

mgr Ewa Olesiak

30.

Krystyna Chrzan

1979

Elim.centr. Olimpiady Biologicznej

mgr Lucyna Horoń

31.

Mariusz Wywiał

1979

Elim.centr. Olimpiady Biologicznej

mgr Lucyna Horoń

32.

Jakub Wąs

1979

Laureat Olimpiady Chemicznej

mgr Andrzej Kubiński

33.

Bożena Kozińska

1979

Elim.centr. Olimpiady Fizycznej

mgr Karol Kochanek

34.

Bożena Luczyńska

1979

Elim.centr. Olimpiady Fizycznej

mgr Karol Kochanek

35.

Anna Kalabińska

1980

Elim.centr. Olimpiady Języka Angielskiego

mgr Małgorzata Pażdziora

36.

Andrzej Walczak

1980

Elim.centr. Olimpiady Wiedzy o Świecie Współczesnym

mgr Wiesław Hajkowski

37.

Katarzyna Neubauer

1980

Elim.centr. Olimpiady Wiedzy o Sztuce

mgr Ewa Olesiak

38.

Joanna Wlazło

1980

Elim.centr. Olimpiady Wiedzy o Sztuce

mgr Ewa Olesiak

39.

Anna Buhl

1980

Elim.centr. Olimpiady Biologicznej

mgr Lucyna Horoń

40.

Piotr Glinka

1980

Elim.centr. Olimpiady Chemicznej

mgr Andrzej Kubiński

41.

Krzysztof Szydło

1981

Elim.centr. Olimpiady Chemicznej (wyróżn.)

mgr Andrzej Kubiński

42.

Ilona Dobosiewicz

1982

Elim.centr. Olimpiady Wiedzy o Sztuce (wyróżn.)

mgr Ewa Olesiak

43.

Piotr Sonecki

1982

Laureat Olimpiady Biologicznej

mgr Lucyna Horoń

44.

Agnieszka Głowacka

1983

Elim.centr. OlimpiadyJęzyka Angielskiego

mgr Wacława Sięka

45.

Agata Haczkiewicz

1983

Elim.centr. Olimpiady Wiedzy o Sztuce

mgr Ewa Olesiak

46.

Agnieszka Głowacka

1984

Elim.centr. Olimpiady Języka Angielskiego

mgr Wacława Sięka

47.

Anna Bazylewicz

1984

LaureatkaOlimpiady Języka Łacińskiego

mgr Bogusława Żak

48.

Iwona Gronowska

1984

Elim.centr. Olimpiady Języka Łacińskiego

mgr Bogusława Żak

49.

Małgorzata Wijata

1984

Elim.centr. Olimpiady Wiedzy o Sztuce

mgr Ewa Olesiak

50.

Dymitr Czechowicz

1984

Elim.centr. Olimpiady Chemicznej (wyróżn.)

mgr Maria Leśniewska

51.

Katarzyna Sokołowska

1985

Elim.centr. Olimpiady Języka Rosyjskiego

mgr Helena Szurmak-Kupińska

52.

Marek Deja

1985

Laureat Olimpiady Biologicznej

mgr Anna Korusiewicz

53.

Piotr Imiołek

1985

Elim.centr. Olimpiady Biologicznej

mgr Anna Korusiewicz

54.

Dymitr Czechowicz

1985

Elim.centr. Olimpiady Chemicznej

mgr Maria Leśniewska

55.

Piotr Imiołek

1985

Elim.centr. Olimpiady Chemicznej

mgr Maria Leśniewska

56.

Joanna Dudek

1986

Elim.centr. Olimpiady Języka Angielskiego

mgr Bogusław Raszewski

57.

Elżbieta Wiśniewska

1986

Elim.centr. Olimpiady Języka Łacińskiego

mgr Bogusława Żak

58.

Małgorzata Przywarta

1986

Elim.centr. Olimpiady Języka Łacińskiego

mgr Bogusława Żak

59.

Tomasz Sapota

1987

Laureat Olimpiady Języka Łacińskiego

mgr Bogusława Żak

60.

Sylwester Dziuba

1987

Elim.centr. Olimpiady Biologicznej

mgr Anna Korusiewicz

61.

Tomasz Sapota

1988

Laureat Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

mgr Elżbieta Gorzkowska

62.

Jarosław Michalak

1988

Laureat Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

mgr Michał Waliński

63.

Paweł Jędrzejko

1988

Finalista Olimpiady Języka Angielskiego

mgr Bogusław Raszewski

64.

Paweł Sambora

1988

Laureat Olimpiady Języka Niemieckiego

mgr Dorota Sobczyńska

65.

Roman Sosnowski

1988

Laureat Olimpiady Języka Łacińskiego

mgr Bogusława Żak

66.

Beata Kopeć

1988

Elim.centr. Olimpiady Języka Łacińskiego

mgr Bogusława Żak

67.

Roman Sosnowski

1989

Laureat Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

mgr Elżbieta Gorzkowska

68.

Renata Kościelniak

1989

Elim.centr. Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

mgr Michał Waliński

69.

Beata Kopeć

1989

Finalistka Olimpiady Języka Łacińskiego

mgr Bogusława Żak

70.

Piotr Stachurski

1989

Elim.centr. Olimpiady Języka Łacińskiego

mgr Bogusława Żak

71.

Małgorzata Michalska

1989

Elim.centr. Olimpiady Języka Łacińskiego

mgr Bogusława Żak

72.

Małgorzata Michalska

1990

Finalistka Olimpiady Języka Łacińskiego

mgr Bogusława Żak

73.

Joanna Kolasa

1990

Elim.centr. Olimpiady Języka Łacińskiego

mgr Bogusława Żak

74.

Izabela Maślanka

1990

Elim.centr. Olimpiady Biologicznej

mgr Anna Korusiewicz

75.

Joanna Kolasa

1991

Finalistka Olimpiady Języka Łacińskiego

mgr Bogusława Żak

76.

Sabina Szczepańska

1991

Finalistka Olimpiady Języka Łacińskiego

mgr Bogusława Żak

77.

Sebastian Cichoń

1992

Finalista Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

mgr Elżbieta Gorzkowska

78.

Aleksandra Jędrusik

1992

Finalistka Olimpiady Języka Łacińskiego

mgr Bogusława Żak

79.

Joanna Czech

1992

Elim.centr. Olimpiady Języka Łacińskiego

mgr Anna Jędrosz

80.

Anna Misiak

1992

Laureatka Olimpiady Filozoficznej

mgr Michał Waliński

81.

Rafał Hyla

1992

Elim.centr. Olimpiady Filozoficznej

mgr Michał Waliński

82.

Aneta Sieńczak

1992

Elim.centr. Olimpiady Filozoficznej

mgr Michał Waliński

83.

Piotr Szczeszek

1992

Elim.centr. Olimpiady Filozoficznej

mgr Michał Waliński

84.

Marzena Walczyńska

1992

Elim.centr. Olimpiady Filozoficznej

mgr Michał Waliński

85.

Katarzyna Wywiał

1993

LaureatkaOlimpiady Literatury i Języka Polskiego

mgr Michał Waliński

86.

Marta Smagacz

1993

Finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

mgr Michał Waliński

87.

Katarzyna Wywiał

1993

Finalistka Olimpiady Języka Angielskiego

mgr Zofia Baca

88.

Aleksandra Jędrusik

1993

Finalistka Olimpiady Języka Łacińskiego

mgr Bogusława Żak

89.

Kamila Miś

1993

Finalistka Olimpiady Języka Łacińskiego

mgr Bogusława Żak

90.

Agnieszka Maciąg

1993

Finalistka Olimpiady Języka Łacińskiego

mgr Bogusława Żak

91.

Monika Bień

1993

LaureatkaOlimpiady Filozoficznej

mgr Michał Waliński

92.

Anna Dziurkowska

1993

Elim.centr. Olimpiady Filozoficznej

mgr Michał Waliński

93.

Maciej Eder

1993

Elim.centr. Olimpiady Filozoficznej

mgr Michał Waliński

94.

Katarzyna Gniazdek

1993

Elim.centr. Olimpiady Filozoficznej

mgr Michał Waliński

95.

Małgorzata Huta

1993

Elim.centr. Olimpiady Filozoficznej

mgr Michał Waliński

96.

Rafał Hyla

1993

Olimpiady Filozoficznej

mgr Michał Waliński

97.

Wojciech Bernasiewicz

1993

Finalista Olimpiady Biologicznej

mgr Wanda Kruszyńska

98.

Maciej Eder

1994

Laureat Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

mgr Michał Waliński

99.

Agnieszka Maciąg

1994

Finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

mgr Michał Waliński

100.

Marta Smagacz

1994

Finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

mgr Michał Waliński

101.

Joanna Smorczewska

1994

Finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

mgr Elżbieta Gorzkowska

102.

Katarzyna Caba

1994

Elim.centr. Olimpiady Języka Niemieckiego

mgr Maria Łakota

       

i mgr Urszula Krzysztoń

103.

Agnieszka Maciąg

1994

Finalistka Olimpiady Języka Łacińskiego

mgr Bogusława Żak

104.

Maciej Eder

1994

Elim.centr. Olimpiady Języka Łacińskiego

mgr Anna Jędrosz

105.

Dorota Klich

1994

Elim.centr. Olimpiady Języka Łacińskiego

mgr Anna Jędrosz

106.

Agnieszka Latos

1994

Laureatka. Olimpiady Języka Łacińskiego

mgr Bogusława Żak

107.

Agnieszka Moździerz

1994

Elim.centr. Olimpiady Języka Łacińskiego

mgr Małgorzata Bugaj

108.

Dorota Klich

1994

LaureatkaOlimpiady Historycznej

mgr Aniceta Kubicka

109.

Halina Białas

1994

Finalistka Olimpiady Filozoficznej

mgr Michał Waliński

110.

Agnieszka Latos

1994

Elim.centr. Olimpiady Filozoficznej

mgr Michał Waliński

111.

Katarzyna Walotek

1994

Finalistka Olimpiady Filozoficznej

mgr Michał Waliński

112.

Magdalena Wojańczyk

1994

Elim.centr. Olimpiady Filozoficznej

mgr Michał Waliński

113.

Mariusz Lasoń

1994

Finalista Olimpiady Wiedzy o Sztuce

mgr Ewa Olesiak

114.

Marcin Mazurkiewicz

1994

Finalista Olimpiady Biologicznej

mgr Wanda Kruszyńska

115.

Agnieszka Latos

1995

Laureatka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

mgr Michał Waliński

116.

Dorota Klich

1995

Finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

mgr Michał Waliński

117.

Joanna Smorczewska

1995

Finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

mgr Elżbieta Gorzkowska

118.

Dorota Klich

1995

Laureatka Olimpiady Języka Łacińskiego

mgr Anna Jędrosz

119.

Katarzyna Stawska

1995

Elim.centr. Olimpiady Języka Łacińskiego

mgr Bogusława Żak

120.

Dagmara Barańska

1995

Elim.centr. Olimpiady Filozoficznej

mgr Michał Waliński

121.

Małgorzata Eder

1995

Finalistka Olimpiady Filozoficznej

mgr Michał Waliński

122.

Ewa Marzec

1995

Elim.centr. Olimpiady Filozoficznej

mgr Michał Waliński

123.

Gabriel Gała

1996

Finalista Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

mgr Elżbieta Gorzkowska

124.

Sylwia Raczyńska

1996

Finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

mgr Michał Waliński

125.

Katarzyna Walotek

1996

Laureatka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

mgr Michał Waliński

126.

Dagmara Barańska

1996

Finalistka Olimpiady Języka Łacińskiego

mgr Bogusława Żak

127.

Katarzyna Walotek

1996

Finalistka Olimpiady Języka Łacińskiego

mgr Anna Jędrosz

128.

Jolanta Wielkopolan

1996

Finalistka Olimpiady Języka Łacińskiego

mgr Anna Jędrosz

129.

Marcin Kasperek

1996

Elim.centr. Olimpiady Filozoficznej

mgr Michał Waliński

130.

Piotr Palikowski

1996

Elim.centr. Olimpiady Filozoficznej

mgr Michał Waliński

131.

Monika Pieszczek

1996

Elim.centr. Olimpiady Filozoficznej

mgr Michał Waliński

132.

Agnieszka Wasilkowska

1996

Elim.centr. Olimpiady Filozoficznej

mgr Michał Waliński

133.

Iga Gańczarczyk

1997

Finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

mgr Michał Waliński

134.

Ewa Marzec

1997

Finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

mgr Michał Waliński

135.

Katarzyna Skowron

1997

Finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

mgr Michał Waliński

136.

Małgorzata Eder

1997

Elim.centr. Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

mgr Michał Waliński

137.

Małgorzata Eder

1997

Laureatka Olimpiady Języka Łacińskiego

mgr Bogusława Żak

138.

Aleksandra Gola

1997

Finalistka z wyróżn. Olimpiady Języka Łacińskiego

mgr Bogusława Żak

139.

Aleksandra Kurcman

1997

Finalistka Olimpiady Języka Łacińskiego

mgr Bogusława Żak

140.

Ewa Marzec

1997

LaureatkaOlimpiady Filozoficznej

mgr Michał Waliński

141.

Joanna Krzysztonek

1997

LaureatkaOlimpiady Filozoficznej

mgr Michał Waliński

142.

Jarosław Sośnierz

1997

Finalista Olimpiady Filozoficznej

mgr Michał Waliński

143.

Kinga Mróz.

1997

Elim.centr. Olimpiady Filozoficznej

mgr Michał Waliński

144.

Dorota Strzyżewska

1997

Elim.centr. Olimpiady Filozoficznej

mgr Michał Waliński

145.

Tomasz Nowak

1997

Finalista Olimpiady Biologicznej

mgr Wanda Kruszyńska

146.

Łukasz Tomaszewski

1997

Finalista Olimpiady Biologicznej

mgr Wanda Kruszyńska

147.

Maciej Goniewicz

1997

Finalista Olimpiady Chemicznej

mgr Jolanta Kozielska

148.

Maciej Bernasiewicz

1997

Elim.centr. Olimpiady Wiedzy Religijnej

ks. mgr Andrzej Górka

149.

Tomasz Biernacki

1997

Elim.centr. Olimpiady Wiedzy Religijnej

ks. mgr Andrzej Górka

150.

Karol Lig?za

1997

Elim.centr. Olimpiady Wiedzy Religijnej

ks. mgr Andrzej Górka

151.

Iga Gańczarczyk

1998

Finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

mgr Michał Waliński

152.

Katarzyna Wilk

1998

Finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

mgr Michał Waliński

153.

Monika Bednarska

1998

Finalistka Olimpiady Języka Łacińskiego

mgr Małgorzata Bugaj

154.

Krzysztof Laskowski

1998

Laureat Olimpiady Języka Łacińskiego

mgr Bogusława Żak

155.

Monika Pieszczek

1998

Finalistka Olimpiady Języka Łacińskiego

mgr Bogusława Żak

156.

Magdalena Krzciuk

1998

Elim.centr. Olimpiady Filozoficznej

mgr Michał Waliński

157.

Sylwia Krzysztofik

1998

Elim.centr. Olimpiady Filozoficznej

mgr Michał Waliński

158.

Ewa Rudnicka

1998

Elim.centr. Olimpiady Filozoficznej

mgr Michał Waliński

159.

Ewa Trzeszczyńska

1998

Elim.centr. Olimpiady Filozoficznej

mgr Michał Waliński

160.

Łukasz Wróbel

1998

Laureat Olimpiady Filozoficznej

mgr Michał Waliński

161.

Marcin Tabaka

1998

Finalista Olimpiady Chemicznej

dr Bogna Hołdyk-Koźbiał

162.

Aleksandra Krupińska

1999

Finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

mgr Michał Waliński

163.

Katarzyna Sekuła

1999

Elim.centr. Olimpiady Języka Niemieckiego

mgr Maria Łakota

164.

Magdalena Krzciuk.

1999

Elim.centr. Olimpiady Filozoficznej

mgr Michał Waliński

165.

Ewa Trzeszczyńska

1999

Elim.centr. - ustn. Olimpiady Filozoficznej

mgr Michał Waliński

166.

Ewa Sławek

1999

Elim.centr. - ustn. Olimpiady Filozoficznej

mgr Michał Waliński

167.

Kinga Durczak

1999

Elim.centr. Olimpiady Filozoficznej

mgr Piotr Bajer

168.

Wojciech Skulski

1999

Elim.centr. Olimpiady Filozoficznej

mgr Elżbieta Gorzkowska

169.

Magdalena Jędrusik

1999

Elim.centr. Olimpiady Wiedzy o Sztuce

mgr Ewa Olesiak

170.

Izaabela Szymańska

1999

Finalistka Olimpiady Biologicznej

mgr Wanda Kruszyńska

171.

Agata Gawryszuk

1999

Finalistka Olimpiady Biologicznej

mgr Wanda Kruszyńska

172.

Marcin Tabaka

1999

Finalista Olimpiady Chemicznej

dr Bogna Hołdyk-Koźbiał

173.

Maja Gańczarczyk

2000

Laureatka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

mgr Jacek Bajer

174.

Ewa Sławek

2000

Finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

mgr Michał Waliński

175.

Marek Wierzbicki

2000

Finalista Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

mgr Michał Waliński

176.

Karolina Dzwonek

2000

Elim.centr. Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

mgr Michał Waliński

177.

Ewa Rudnicka

2000

Elim.centr. Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

mgr Michał Waliński

178.

Justyna Bryk

2000

Finalistka Olimpiady Języka Niemieckiego

mgr Urszula Krzysztoń

179.

Gabriela Wilk

2000

Finalistka Olimpiady Języka Rosyjskiego

mgr Małgorzata Augustyn

180.

Joanna Żak

2000

Finalistka Olimpiady Języka Łacińskiego

mgr Bogusława Żak

181.

Kinga Durczak

2000

Elim.centr. Olimpiady Wiedzy o Świecie Współczesnym

mgr Aniceta Kubicka

182.

Ewa Rudnicka

2000

Elim.centr. – ustn. Olimpiady Filozoficznej

mgr Michał Waliński

183.

Maja Chyży

2000

Elim.centr. – ustn. Olimpiady Filozoficznej

mgr Michał Waliński

184.

Kinga Durczak

2000

Elim.centr. Olimpiady Filozoficznej

mgr Piotr Bajer

185.

Dominika Siedlecka

2000

Elim.centr. Olimpiady Filozoficznej

mgr Michał Waliński

186.

Magdalena Jędrusik

2000

Elim.centr. Olimpiady Wiedzy o Sztuce

mgr Ewa Olesiak

187.

Izabela Dziedzic

2000

Finalistka Olimpiady Biologicznej

mgr Wanda Kruszyńska

188.

Agata Gawryszuk

2000

Finalistka Olimpiady Biologicznej

mgr Wanda Kruszyńska

189.

Łukasz Teister

2000

Finalista Olimpiady Chemicznej

dr Bogna Hołdyk-Koźbiał

190.

Urszula Madej

2000

Olimpiady Wiedzy Religijnej

ks. dr Andrzej Cieślik

191.

Joanna Żak

2001

Finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

mgr Piotr Bajer

192.

Damian Kurzaj

2001

Finalista Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

mgr Michał Waliński

193.

Katarzyna Stelmach

2001

Elim.centr. Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

mgr Michał Waliński

194.

Agata Fiech

2001

Elim.centr. Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

mgr Michał Waliński

195.

Magdalena Boczkowska

2001

Elim.centr. Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

mgr Michał Waliński

196.

Joanna Żak

2001

Laureatka Olimpiady Języka Łacińskiego

mgr Bogusława Żak

197.

Justyna Baran

2001

Finalistka Olimpiady Języka Łacińskiego (wyróżn.)

mgr Bogusława Żak

198.

Weronika Tofilska

2001

Finalistka Olimpiady Języka Łacińskiego

mgr Bogusława Żak

199.

Kinga Durczak

2001

Laureatka Olimpiady Wiedzy o Świecie Współczesnym

mgr Aniceta Kubicka

200.

Dominika Siedlecka

2001

Elim.centr. Olimpiady Filozoficznej

mgr Michał Waliński

201.

Marta Misiek

2001

Elim.centr. – ustn. Olimpiady Filozoficznej

mgr Michał Waliński

202.

Wojciech Kosiński

2001

Finalista Olimpiady Chemicznej

dr Bogna Hołdyk-Koźbiał

203.

Urszula Madej

2001

Laureatka Olimpiady Wiedzy Religijnej

ks. dr Andrzej Cieślik

204.

Weronika Tofilska

2002

Laureatka Olimpiady Języka Łacińskiego

mgr Bogusława Żak

205.

Paulina Tofilska

2002

Finalistka Olimpiady Języka Łacińskiego

mgr Bogusława Żak

206.

Wojciech Kosiński

2002

Finalista Olimpiady Chemicznej

dr Bogna Hołdyk-Koźbiał

207.

Kamila Kunicka

2002

Finalistka XXXII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

mgr Jacek Bajer

208.

Katarzyna Daria Nowak

2002

Finalistka XXXII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

mgr Jacek Bajer

209.

Elżbieta Kręgiel–Proń

2002

Finalistka XXXII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

mgr Michał Waliński

210.

Damian Kurzaj

2002

Finalista XXXII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

mgr Michał Waliński

211.

Daniel Karpała

2002

Finalista XXXII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

mgr Michał Waliński

212.

Katarzyna Stelmach

2002

Finalistka XXXII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

mgr Michał Waliński

213.

Magdalena Boczkowska

2002

Elim.centr. XXXII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

mgr Michał Waliński

214.

Paulina Paleczna

2002

Elim.centr. XIV Olimpiady Filozoficznej.

mgr Michał Waliński

215.

Karolina Dolińska

2002

Elim.centr. XIV Olimpiady Filozoficznej.

mgr Michał Waliński

216.

Dominika Zielińska

2002

Elim.centr. XIV Olimpiady Filozoficznej.

mgr Michał Waliński

217.

Urszula Madej

2002

Finalistka Olimpiady Wiedzy Religijnej

ks. Piotr Bardo

218.

Wojciech Kosiński

2003

Finalista Olimpiady Chemicznej

dr Bogna Hołdyk-Koźbiał

219.

Łukasz Lupa

2003

Finalista Olimpiady Chemicznej

dr Bogna Hołdyk-Koźbiał

220.

Piotr Gacek

2003

Finalistka Olimpiady Biologicznej

mgr Wanda Kruszyńska

221.

Alicja Boryń

2003

Finalistka Olimpiady Biologicznej

mgr Wanda Kruszyńska

222.

Joanna Wywiał

2003

Finalistka Olimpiady Języka Łacińskiego

mgr Bogusława Żak

223.

Paulina Tofilska

2003

Finalistka Olimpiady Języka Łacińskiego

mgr Bogusława Żak

224.

Józef Madej

2003

Finalista Olimpiady Wiedzy Religijnej

ks. mgr Sławomir Woźniak

225.

Renata Musiał

2003

Finalistka Olimpiady Wiedzy Religijnej

ks. mgr Sławomir Woźniak

226.

Aneta Szczudło

2003

Finalistka XV Olimpiady Filozoficznej

mgr Michał Waliński

227.

Agata Otok

2003

Finalistka XXXIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

mgr Jacek Bajer

228.

Olga Jarno

2003

Finalistka XXXIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

mgr Michał Waliński

229.

Daniel Karpała

2003

Finalista XXXIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

mgr Michał Waliński

230.

Daria Gosek

2003

Laureatka XXXIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

mgr Michał Waliński

231.

Józef Madej

2004

Finalista 14 Olimpiady Teologii Katolickiej

ks. mgr Sławomir Woźniak

232.

Weronika Chabińska

2004

Finalistka XVI Olimpiady Filozoficznej.

mgr Michał Waliński

233.

Izabela Kłap

2004

Finalistka XVI Olimpiady Filozoficznej.

mgr Michał Waliński

234.

Aneta Szczudło

2004

Finalistka XVI Olimpiady Filozoficznej.

mgr Michał Waliński

235.

Dominika Zielińska

2004

Elim.centr. XVI Olimpiady Filozoficznej.

mgr Michał Waliński

236.

Paweł Pasteczka

2005

Finalista Olimpiady Matematycznej

mgr Maria Bańska

237.

Magdalena Jędrzejewska

2005

Elim.centr. tematycznej Olimpiady Historycznej

mgr Aniceta Kubicka

238.

Ewelina Olszewska

2005

Elim.centr. 15 Olimpiady Teologii Katolickiej

ks. mgr Dariusz Drzewiecki

239.

Katarzyna Rupiewicz

2005

Laureatka XXXV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

mgr Jacek Bajer

240.

Anna Soroka

2005

Laureatka XXXV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

mgr Michał Waliński

241.

Michał Kłosiński

2005

Finalista XXXV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

mgr Michał Waliński

242.

Kamila Kulińska

2005

Elim.centr. XVII Olimpiady Filozoficznej.

mgr Michał Waliński

243.

Paweł Pasteczka

2006

Finalista Olimpiady Matematycznej

mgr Maria Bańska

244.

Karina Kunc

2006

Finalistka XVII Olimpiady Filozoficznej

mgr Michał Waliński

245.

Sylwia Politowska

2006

Finalistka XVII Olimpiady Filozoficznej

mgr Michał Waliński

246.

Karolina Malinowska

2006

Elim.centr. XVIII Olimpiady Filozoficznej.

mgr Michał Waliński

247.

Magdalena Spałkowska

2006

Finalistka Olimpiady Biologicznej

mgr Wanda Kruszyńska

248.

Karina Kunc

2007

Finalistka XIX Olimpiady Filozoficznej

mgr Michał Waliński

249.

Wojciech Ufel

2007

Finalista XIX Olimpiady Filozoficznej

mgr Michał Waliński

250.

Michał Czech

2007

Finalista XIX Olimpiady Filozoficznej

mgr Michał Waliński

251.

Joanna Kozub

2007

Elim.centr. XIX Olimpiady Filozoficznej

mgr Michał Waliński

252.

Karina Kunc

2007

Finalistka XXXVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

mgr Michał Waliński

253.

Sylwia Politowska

2007

Finalistka XXXVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

mgr Michał Waliński

254.

Martyna Myślak

2007

Finalistka XXXVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

mgr Michał Waliński

255.

Iwona Bijak

2007

Finalistka XXXVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

mgr Michał Waliński

256.

Aleksandra Nowak

2007

Finalistka XXXVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

mgr Michał Waliński

257.

Mariusz Machnik

2007

Finalista II Olimpiady Przedsiębiorczości

mgr Bogusława Żak

258.

Sebastian Kuczek

2007

Eliminacje centralne Olimpiady Wiedzy Teologicznej

ks. mgr Robert Gacek i ks. mgr Leszek Kleszcz

259.

Anna Nowicka

2007

Finalistka Olimpiady Wiedzy o Rodzinie

mgr Aniceta Kubicka

260.

Sebastian Kuczek

2008

Finalista Olimpiady Wiedzy Teologicznej

ks. mgr Robert Gacek

261.

Anna Czenczek

2008

Finalistka XXXVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

mgr Michał Waliński

262.

Kamila Kania

2008

Eliminacje centralne XX

mgr Michał Waliński

263.

Patrycja Szczepanik

2008

Eliminacje centralne XX Olimpiady Filozoficznej

mgr Michał Waliński

264.

Mateusz Zalas

2008

Eliminacje centralne XX Olimpiady Filozoficznej

mgr Michał Waliński

265.

Albert Pyśk

2008

Eliminacje centralne XX Olimpiady Filozoficznej

mgr Michał Waliński

266.

Michał Czech

2008

Finalista XX Olimpiady Filozoficznej

mgr Michał Waliński

267.

Aleksandra Krogulska

2009

Finalistka XXXIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

mgr Michał Waliński

268.

Jakub Piwowarczyk

2009

Finalista XXXIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

mgr Michał Waliński

269.

Aleksandra Krogulska

2009

Laureatka XXI Olimpiady Filozoficznej

mgr Michał Waliński

270.

Kamila Kania

2009

Finalistka XXI Olimpiady Filozoficznej

mgr Michał Waliński

271.

Patrycja Szczepanik

2009

Finalistka XXI Olimpiady Filozoficznej

mgr Michał Waliński

272.

Mateusz Zalas

2009

Finalista XXI Olimpiady Filozoficznej

mgr Michał Waliński

273.

Wawrzyniec Ordziniak

2009

Finalista XXI Olimpiady Filozoficznej

mgr Michał Waliński

274.

Bartosz Samorajczyk

2009

Finalista IV Olimpiady Przedsiębiorczości

mgr Bogusława Żak

275.

Mateusz Bagiński

2010

Finalista Olimpiady Geograficznej

mgr Anna Kołodziej

276.

Piotr Lubelski

2010

Finalista XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

mgr Bogusława Żak

277.

Izabela Paszko

2010

Laureatka XXII Olimpiady Filozoficznej

mgr Jacek Bajer

278.

Mikołaj Stelmach

2010

Laureat XXII Olimpiady Filozoficznej

mgr Jacek Bajer

279.

Katarzyna Kleczko

2010

Finalistka XXII Olimpiady Filozoficznej

mgr Jacek Bajer

280.

Mikołaj Skorupa

2010

Finalista III Olimpiady Wiedzy o Finansach - Banki w Akcji

mgr Bogusława Żak

281.

Mikołaj Skorupa

2011

Finalista XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

mgr Bogusława Żak

282.

Weronika Sztelma

2011

Finalista Olimpiady Wiedzy Teologicznej

ks. Andrzej Lis

283.

Mateusz Bagiński

2011

Eliminacje III stopnia LII Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

mgr Katarzyna Uliniarz

284.

Michał Wcisło

2012

Finalista V Olimpiady o „Diamentowy Indeks AGH” z matematyki

mgr Wioleta Pawlicka

285.

Michał Wcisło

2012

Eliminacje III stopnia LIII Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

dr Marcin Rudy

286.

Michał Wcisło

2012

Laureat XXXVIII Olimpiady Geograficznej

mgr Anna Kołodziej

287.

Mikołaj Skorupa

2012

Finalista XXXVIII Olimpiady Geograficznej

mgr Anna Kołodziej

288.

Aleksandra Koziara

2012

Finalistka XLII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

mgr Jacek Bajer

289.

Marta Słonecka

2013

Finalistka XXIII Olimpiady Teologii Katolickiej

ks. mgr Andrzej Lis

290.

Alicja Tabor

2013

Finalistka XXIII Olimpiady Teologii Katolickiej

ks. mgr Andrzej Lis

291.

Alicja Giecewicz

2013

Laureatka XXXVII Olimpiady Artystycznej

mgr Jacek Bajer

292.

Krystian Odor

2013

Finalista XXV Olimpiady Filozoficznej

mgr Jacek Bajer

293.

Weronika Pacholec

2013

Laureatka XXV Olimpiady Filozoficznej

dr Piotr Bajer

294

Monika Zamożniewicz

2014

Finalistka XLIV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

mgr Jacek Bajer

295

Barbara Bieniek

2015

Eliminacje centralne XXVII Olimpiady Filozoficznej

dr Piotr Bajer

296

Michał Jarosławski

2015

Finalista XXVII Olimpiady Filozoficznej

mgr Jacek Bajer