Rok szkolny

Imię i nazwisko ucznia
2012/2013

Antonina Mularczyk

2014/2015

Monika Łuszczek

2015/2016

Aleksandra Bisztyga, Katarzyna Stelmach

2016/2017

Monika Moraczewska

2017/2018

Katarzyna Sytniewska

2018/2019

Nicola Kaczorowska, Emilia Waluga

2019/2020

Jakub Maciejewski

2020/2021

Aleksandra Łątka, Katarzyna Mularczyk

2021/2022 Milena Pogan
2022/2023 Zuzanna Brzozowska