Poznajcie naszych uczniów o szczególnych uzdonieniach i umiejętnościach. To nietuzinkowe postacie, o których warto poczytać.

 

Michał Pietrańczyk

ProfileMichał Pietrańczyk uczeń IIb został laureatem I stopnia w ogólnopolskim konkursie "Złoty indeks Politechniki Śląskiej". Nagroda w tej kategorii jest przyznawana pierwszym 10 osobom i dzięki wygranej laureaci I stopnia otrzymują gwarancję miejsca na wybranych kierunkach studiów stacjonarnych na Politechnice Śląskiej.  Celem Konkursu jest rozwijanie zainteresowania młodzieży wiedzą z wybranych obszarów i dziedzin, propagowanie postawy samodzielności i odpowiedzialności za własny rozwój, a także promowanie szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Konkurs jest organizowany corocznie - indeksy czekają!

 

Kacper Waksmański

ProfileKacper Waksmański z kl. 1a (medialnej) został jednym z 10 finalistów Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego zorganizowanego przez Akademię Retoryki pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. W połowie kwietnia bieżącego roku Kacper pojedzie na 3 dni do Warszawy, aby wziąć udział w wielkim finale i zaprezentować swe oratorskie umiejętności  w gronie najlepszych młodych mówców z całej Polski. Podczas pobytu w stolicy finaliści Konkursu Retorycznego będą uczestniczyć w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez specjalistów od wystąpień publicznych.

Przepustką do warszawskiego finału było nagranie z przygotowanym i ekspresywnie przez Kacpra wygłoszonym – zgodnie z zasadami sztuki retorycznej – przemówieniem o prowokacyjnym tytule: „Czy humanistom potrzebna jest matematyka?”. Gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia w Warszawie!

 

Anna Starzykowska, Maciej Pałuszny, Konrad Gałys, Jakub Barczyk, Paweł Jochymczyk

ProfileZrealizowany przez ucziów Plater projekt filmowy "O zaborach niekonwencjonalnie" znalazł się wśród trzech najlepszych projektów, nagrodzonych w ogólnopolskim konkursie "Europa z naszej ulicy", organizowanym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Zdobycie tytułu leureatów konkursu to ogromne wyróżnienie dla autorów projektu, którzy w nagrodę wezmą udział w wyjeździe studyjnym do Brukseli.

 

Paweł Jochymczyk

Profile

26 stycznia 2018 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego odbyło się ostateczne rozstrzygnięcie wojewódzkiego etapu Olimpiady Historycznej. Pierwsze miejsce wśród śląskich uczniów zajął Paweł Jochymczyk z klasy II d o profilu politologiczno - prawnym, który tym samym jako jeden z trzech przedstawicieli województwa śląskiego awansował do etapu centralnego olimpiady.

Gratulujemy i życzymy sukcesu w najwyższym etapie historycznych zmagań!

 

 

Michał Pędzik, Martyna Molenda, Justyna Tabor, Marcin Błaszczyk, Tymoteusz Maj, Radek Koźlicki

Profile

Po ponad  8-tygodniowych zmaganiach,  17 stycznia został zakończony ogólnopolski konkurs - Kurs e-learningowy SIGG 16, przeprowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Uczestnicy musieli wykazać się  wiedzą o rynku kapitałowym, instrumentach finansowych notowanych na warszawskiej giełdzie oraz metodach inwestowania. W konkursie wystartowało ponad 18 tysięcy uczniów z całej Polski. Do finału zakwalifikowało się 6 uczniów z klasy 2C: Martyna Molenda, Justyna Tabor,  Marcin Błaszczyk,  Tymoteusz Maj, Radek Koźlicki, Michał Pędzik.

Z ostrej rywalizacji dopiero dogrywka wyłoniła najlepszych  uczniów w Polsce. Michał Pędzik zajął 1 miejsce, zdobywając  największą ilość punktów w najkrótszym czasie.

 

 

Julia Kraska

ProfileUczennica klasy II d o profilu prawno - politologicznym - Julia Kraska  - zakwalifikowała się do II etapu Ogólnopolskiego Konkursu "Wybieram wybory". Konkurs organizowany przez Państwową Komisję Wyborczą ma na celu propagowanie wiedzy na temat polskiego prawa wyborczego. W I etapie konkursu Julia zmierzyła się ze skomplikowanym testem dotyczącym przepisów "kodeksu wyborczego", a w kolejnym etapie musi napisać pracę dotyczącą wyborów.

Gratulujemy  wiedzy i życzymy powodzenia w kolejnych etapach konkursu!

 

 

Katarzyna Sytniewska

ProfileKatarzyna Sytniewska z kl. 3a (medialnej) otrzymała za wyniki w nauce stypendium Prezesa Rady Ministrów. Kasia w ubiegłym roku szkolnym uzyskała najwyższą w naszym Liceum średnią ocen (5,38) oraz była laureatką ogólnopolskiego konkursu Socjoszkoła zorganizowanego przez Uniwersytet Warszawski.

 

Marta Muszyńska

ProfileMarta Muszyńska z klasy 3a (medialnej) zakwalifikowała się do etapu centralnego ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mediach. Etap okręgowy OWoM, do którego zakwalifikowało się 58 uczniów szkół średnich z województwa śląskiego, odbył się 15 grudnia bieżącego roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Po bardzo trudnym teście do etapu centralnego Olimpiady zakwalifikowało się tylko 10 uczniów z województwa śląskiego. Etap centralny, w którym zmierzą się najlepsi młodzi medioznawcy z całej Polski, odbędzie się w połowie marca 2018 roku w Warszawie.

 

 

Jakub Barczyk, Konrad Gałysa, Paweł Jochymczyk i Jakub Szczęśniak

ProfileW Domu Spotkań z Historią w Warszawie 27 października odbył się finał XX edycji konkursu "Historia Bliska – nieodkryta, nieopowiedziana, niewysłuchana" zorganizowanego przez ośrodek KARTA. Hasło przewodnie w tym roku to "Walka, praca, trwanie... Ludzie i czyny dla Niepdoległej 1918-2018. Biorący udział w konkursie zespół z naszej szkoły w składzie: Jakub Barczyk, Konrad Gałysa, Paweł Jochymczyk i Jakub Szczęśniak  przygotowali pracę badawczą "Chodziło o kryterium prawdy – działalność duszpasterska i społeczna ks. Zdzisława Wajznera w Sosnowcu w latach 1978-1986". Nasz zespół jako jedna z ośmiu drużyn został zakwalifikowany do finału i zajął drugie miejsce w konkursie. Uczniowie otrzymali nagrodę pieniężną oraz liczne materiały historyczne i publicystyczne. Dodatkowo zostali zaproszeni do udziału w międzynarodowym programie EUSTORY. Sam proces tworzenia pracy był w opinii autorów bezcennym doświadczeniem, tym bardziej cieszy, że praca została dostrzeżona i doceniona przez Jury.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Julia Łamacz

Profile

10 pazdziernika w Klubie im. Jana Kiepury w Sosnowcu odbył się finał konkursu na małą formę teatralną „Teatr żywi się słowem”, organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sosnowcu. Konkurs stanowił część programu  Sosnowieckiej Jesieni Teatralnej.

Julia Łamacz- uczennica klasy 2d – reprezentując „Teatr Nasz”  przedstawia  monodram pt. "Mała Stainbach" uhonorowany  miejscem  pierwszym.   GRATULUJEMY SUKCESU!!!

 

 

Profil biologiczno-chem.

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny