Poniżej prezentujemy osiągnięcia naszych reprezentantów w poszczególnych latach.

 

Osiągnięcia sportowe 2015/2016

 

Osiągnięcia sportowe 2014/2015

 

Osiągnięcia sportowe 2013/2014

 

Osiągnięcia sportowe 2012/2013

 

Osiągnięcia sportowe 2011/2012

Profil biologiczno-chem.

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny