Profil medialny kierowany jest do młodzieży o zainteresowaniach humanistycznych.

W programie tego rozszerzenia oferujemy m. in.:

  • ► warsztaty dziennikarskie,
  • ► zajęcia z emisji głosu,
  • ► wycieczki do redakcji prasowej, rozgłośni radiowej, stacji telewizyjnej,
  • ► udział w wykładach uniwersyteckich oraz spotkaniach z pracownikami mediów w naszym Liceum,
  • ► zajęcia teatralne,
  • ► sztukę filmową – przedmiot wprowadzający podstawową wiedzę z historii i teorii filmu,
  • ► możliwość udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
  • ► możliwość współpracy z gazetką szkolną,
  • ► możliwość realizacji projektów edukacyjno-artystycznych.
 
Kacper Waksmański - jeden z 10 finalistów ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego zorganizowanego przez Akademię Retoryki pod patronatem MEN. W kwietniu 2018 r. Kacper w wielkim finale w Warszawie zmierzy się z najlepszymi młodymi mówcami w Polsce.
 
Marta Muszyńska - uczennica klasy maturalnej o profilu medialnym, która zakwalifikowała się do etapu centralnego ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mediach. W marcu 2018 r. Marta weźmie udział w finale OWoM, który odbędzie się w Warszawie.

 
 
Uczniowie klas medialnych uczestniczyli w bieżącym roku szkolnym w wycieczkach edukacyjnych oraz spotkaniach z ludźmi mediów, m. in.:

 

- spotkaniu z Markiem Durmałą - dziennikarzem TVP Info i prezenterem TVP Katowice,

 
- spotkaniu z Rafałem Łysym - rzecznikiem prasowym sosnowieckiego Urzędu Miejskiego,
 
- wycieczce do redakcji "Dziennika Zachodniego",
 
 
Uczniowie klas medialnych uzyskują bardzo dobre wyniki w nauce, szczególnie z przedmiotów humanistycznych. Katarzyna Sytniewska z klasy maturalnej o profilu medialnym otrzymała w bieżącym roku szkolnym za najlepsze w naszej szkole wyniki w nauce stypendium Prezesa Rady Ministrów.
 
Wycieczka klasy medialnej do Radia Katowice


 

Profil biologiczno-chem.

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny