Prosimy o wsparcie finansowe renowacji grobu Józefy Siwikowej. Wpłat można dokonywać na konto: 14 1560 1166 2110 1111 2958 0002.

Przedstawiciele klasy 1cg wraz z kilkoma przyjaciółmi odwiedzili Park Miejski im. J. Kuronia. Były siniaki, przeprawa przez gąszcze, chwila relaksu w połowie drogi, a na końcu pyszna pizza. Przejechany dystans to 30 km. Dobry poczatek! 

 
 
 

Profil biologiczno-chem.

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny