Prosimy o wsparcie finansowe renowacji grobu Józefy Siwikowej. Wpłat można dokonywać na konto: 14 1560 1166 2110 1111 2958 0002.

Prof_mat-fiz

W środę 5 czerwca uczniowie klas 2a, 2c oraz 2d o rozszerzeniu z geografia, wzięli udział w  warsztatach geograficznych na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Na początku uczestniczyli w zajęciach z meteorologii.

W dniach 10 – 11 stycznia 2019 r.  uczestniczyłem w szkoleniu „Advancing nuclear education” zorganizowanym przez Dział Edukacji  i Szkoleń Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku.

W piątek 6 kwietnia gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli  Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku.  Okazja była wyjątkowa – tego dnia nastąpiło podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy NCBJ a II LO im. E. Plater Sosnowcu.

7 lutego uczniowie z klas IC i II C uczestniczyli zajęciach warsztatowych w Narodowym Centrum Badań Jądrowych  w Świerku. Zaproszenie na zajęcia otrzymaliśmy dzięki podpisanemu w ubiegłym roku porozumieniu pomiędzy NCBJ i II LO im. E. Plater w Sosnowcu. W zajęciach brało udział 24 uczniów, którzy uczestniczą w zajęciach z fizyki jądrowej i realizują (bądź będą realizowali) fizykę na poziomie rozszerzonym.

W środę 14 marca 2018 roku na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbywało  się  Święto Liczby Pi.

W dniach 10 i 11 stycznia  w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku odbyły się warsztaty „Advancing nuclear education”, poświęcone nauczaniu fizyki jądrowej. Do udziału w warsztatach zaproszony został nauczyciel fizyki naszej szkoły  Czesław Wodzicki.

Profil biologiczno-chem.

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny