Prosimy o wsparcie finansowe renowacji grobu Józefy Siwikowej. Wpłat można dokonywać na konto: 14 1560 1166 2110 1111 2958 0002.

W środę 14 marca 2018 roku na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbywało  się  Święto Liczby Pi.

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego mogli po raz kolejny uczestniczyć w tym wydarzeniu. W tym roku szkolnych uczniowie klasy 1b brali udział w przygotowanych przez uczelnie wykładach i warsztatach związanych z matematyką oraz chemią. Uczniowie bardzo chętnie rozwiązywali zagadki logiczne a także uczestniczyli w zajęciach. Dzięki temu, mogli odkryć urok nauk ścisłych i przyrodniczych.

 

Profil biologiczno-chem.

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny