Prosimy o wsparcie finansowe renowacji grobu Józefy Siwikowej. Wpłat można dokonywać na konto: 14 1560 1166 2110 1111 2958 0002.

W środę 5 czerwca uczniowie klas 2a, 2c oraz 2d o rozszerzeniu z geografia, wzięli udział w  warsztatach geograficznych na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Na początku uczestniczyli w zajęciach z meteorologii.

Warsztatów uzyskali podstawowe informacje dotyczące prognozowania pogody.   Następnie uczniowie mieli możliwość wspiąć się na dach budynku WNoZ, który liczy aż 20 pięter i ma 100 metrów wysokości. Na dachu, oprócz panoramy Sosnowca, zobaczyli aparaturę służącą pomiarom meteorologicznym.

Odbyły się także warsztaty geologiczne, na których przypomniano, podstawowe wiadomości o klasyfikacji genetycznej skał. Uczestnicy zajęć mieli również okazję, obejrzeć skały z bliska, nauczyli się jak i po czym je rozpoznawać.

 

Profil biologiczno-chem.

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny