Profil biologiczno-chem.

 

 

 

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny

Profil dwujęzyczny

 

 

      

 

 

II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu realizuje projekt dofinansowany

z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.:

Pracujemy metodą eksperymentu

w II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu 

Poddziałanie 11.01.04 RPO WSL 2014-2020
 
Wartość projektu ogółem: 382 885,49 PLN
Wartość dofinansowania projektu ogółem: 344 596,94 PLN
w tym wartość dofinansowania projektu środkami Unii Europejskiej: 325 452,66 PLN
   

Kliknij tutaj, aby poznać szczegóły

 

 

Konflikt pokoleń, często wynikający z różnicy języka, którym posługują się rodzice i dzieci , niejednokrotnie poruszany był w światowej literaturze, teatrze i filmie.Zakaz tańca wprowadzony w małym miasteczku przez dorosłych mieszkańców Bomont, stał się zarzewiem konfliktu  musicalu , w którym dorośli nie rozumieją oczekiwań młodzieży, a młodzież nie potrafi wyjaśnić postępowania dorosłych. Rozmowy oparte na wydawaniu poleceń , budzą w młodych ludziach bunt  i niechęć wobec rodziców. Od ponad trzydziestu lat problem ten prezentuje musical "Footloose", cieszący się ogromnym zainteresowaniem kolejnych pokoleń widzów . Młodzież "Teatru Naszego" wraz z Uczniami Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu przygotowała  widowisko muzyczne "Bomont school", oparte na fabule wspomnianego musicalu. Reżyserii spektaklu podjął się aktor współpracujący z "Teatrem Naszym" p.Przemysław Łamacz. Oprawę muzyczną ( wraz z Ucznaiami Zespołu Szkół Muzycznych) przygotowała p. Dominika Kawiorska. Projekt , we współpracy z p. Przemysławem Łamaczem przygotowała opiekująca się "Teatrem Naszym" Ewa Sokołowska-Grobel.Mamy nadzieję, że  przedsięwzięcie  finansowane przez Gminę Sosnowiec, pozwoli  nam wspólnie zastanowić się nad relacjami międzypokoleniowymi. Zapraszamy na "BOMONT 

Szkolny teatr

Teatr Nasz

Kochamy teatr, rozwijamy swoje pasje (...) zapraszamy wszystkich, którzy chcą poczuć magię wyobraźni.czytaj więcej

 
 
 
 
 

Wycieczki

news

Poznaj historię naszych wyjazdów

Każdego roku wyjeżdżamy na niezwykle atrakcyjne wycieczki... - czytaj więcej