Profil biologiczno-chem.

 

 

 

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny

Profil dwujęzyczny

 

 

      

 

 

II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu realizuje projekt dofinansowany

z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.:

Pracujemy metodą eksperymentu

w II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu 

Poddziałanie 11.01.04 RPO WSL 2014-2020
 
Wartość projektu ogółem: 382 885,49 PLN
Wartość dofinansowania projektu ogółem: 344 596,94 PLN
w tym wartość dofinansowania projektu środkami Unii Europejskiej: 325 452,66 PLN
   

Kliknij tutaj, aby poznać szczegóły

 

 

Przez ostatnie tygodnie cała Polska mogła obserwować przebieg szczytu klimatycznego w Katowicach. Uczniowie klas 3a i 3e mieli okazję uczestniczyć w konferencji naukowej zatytułowanej Zwalczanie przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku, zorganizowanej na  Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Oba wydarzenia łączy fakt, iż człowiek nie może funkcjonować bez otaczającej go fauny i flory, ale nie jest świadom konsekwencji swoich czynów.

W aspekcie prawnym ignorantia iuris nocet, dlatego uczniowie zostali zapoznani z sankcjami za: kłusownictwo, bezprawne pozbywanie się śmieci i celowe zatruwania środowiska. Rozwój prawodawstwa związanego z ochroną środowiska jest ciągle sprawą rozwojową, być może, kiedyś to absolwent Plater udoskonali prawo związane z ściganiem przestępstw przeciwko przyrodzie.

Szkolny teatr

Teatr Nasz

Kochamy teatr, rozwijamy swoje pasje (...) zapraszamy wszystkich, którzy chcą poczuć magię wyobraźni.czytaj więcej

 
 
 
 
 

Wycieczki

news

Poznaj historię naszych wyjazdów

Każdego roku wyjeżdżamy na niezwykle atrakcyjne wycieczki... - czytaj więcej