W dniu 4 maja 2019 roku, w Zakładzie Farmacji Aptecznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu odbyły się warsztaty dla uczniów naszego liceum  Zajęcia poprowadzili  dr hab. n. farm. Paweł Olczyk, mgr farm. Olgierd Batoryna i mgr farm. Artur Jurczyk. W warsztatach uczestniczyli uczniowie klasy IIb o profilu biologiczno-chemicznym.

Podczas zajęć omówiono  m.in. zagadnienia dotyczące praktycznej realizacji recept w programie komputerowym Kamsoft,  rodzaje recept oraz zasady ich wypisywania  przez osoby uprawnione, a  także problemy związane z ich realizacją..

Uczniowie poznali również zasady  prawidłowej obsługi glukometrów, pomiaru stężenia glukozy we krwi włośniczkowej oraz  obsługi inhalatorów. Po omówieniu i zademonstrowaniu  aktualnej procedury postępowania w recepturze aptecznej, rodzajów stosowanych podłoży oraz występujących niezgodności recepturowych, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie wybranych postaci leku, uczniowie samodzielnie sporządzili maści i porównali jakość preparatów w zależności od zastosowanego podłoża.

 

 

      

 

 

II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu realizuje projekt dofinansowany

z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.:

Pracujemy metodą eksperymentu

w II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu 

Poddziałanie 11.01.04 RPO WSL 2014-2020
 
Wartość projektu ogółem: 382 885,49 PLN
Wartość dofinansowania projektu ogółem: 344 596,94 PLN
w tym wartość dofinansowania projektu środkami Unii Europejskiej: 325 452,66 PLN
   

Kliknij tutaj, aby poznać szczegóły

 

 

Szkolny teatr

Teatr Nasz

Kochamy teatr, rozwijamy swoje pasje (...) zapraszamy wszystkich, którzy chcą poczuć magię wyobraźni.czytaj więcej

 
 
 
 
 

Wycieczki

news

Poznaj historię naszych wyjazdów

Każdego roku wyjeżdżamy na niezwykle atrakcyjne wycieczki... - czytaj więcej