Profil biologiczno-chem.

 

 

 

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny

Profil dwujęzyczny

 

Klasa

Wychowawca

Zastępca wychowawcy

Zajęcia z wychowawcą – nr sali

1a

mgr Małgorzata Kukulska

mgr Karolina Będkowska

53

1b

mgr inż. Anna Domagała

mgr Anna Kasprzyk

58

1c

mgr Iwona Milcarz

mgr Czesław Wodzicki

45

1d

dr Rafał Tulicki

mgr Katarzyna Kukla

48

1e

mgr Monika Filipek mgr Anna Miś 64

2ap

mgr Justyna Tulicka

dr Piotr Bajer

43

2bp

mgr Elżbieta Łudczak

mgr Paulina Bałtrukiewicz

62

2cp

mgr Monika Sośnica

mgr Anna Baczyńska-Jach

44

2dp

mgr Elżbieta Rudzka

mgr Katarzyna Koniak

4

2ag

mgr Małgorzata Kopczyńska

mgr Dorota Grodecka

28

2bg

mgr Bożena Kowalik

mgr Sylwia Żłobińska

15

2cg

mgr Renata Piechowicz-Popczyk

mgr Ewa Łudzień

40

2dg

mgr Katarzyna Uliniarz

mgr Teresa Wieczorek

32

3a

mgr Joanna Waszkowska

mgr Justyna Szczęśniak

38

3b

mgr Olga Soczyńska-Kalarus

mgr Agnieszka Banatowska

27

3c

mgr Ewa Banaszek

ks. Paweł Paś 

6

3d

mgr Halina Białas

mgr Małgorzata Bugaj

49