Dyżury klasowe w roku szkolnym 2020/2021

 

Termin

Klasa

01.09.2021 r. - 14.09. 2021 r. 

3AG

15.09.2021 r. - 28.09.2021 r.

3BG

29.09.2021 r. - 12.10.2021 r.

3CG

13.10.2021 r. - 26.10. 2021 r.

3DG

27.10.2021 r. - 09.11.2021 r.

3AP

10.11.2021 r. - 23.11.2021 r.

3BP

24.11.2021 r. - 07.12.2021 r.

3CP

08.12.2021 r. - 22.12.2021 r.

3DP

03.01.2022 r. - 16.01.2022 r.

2A

17.01.2022 r. - 30.01.2022 r.

2B

31.01.2022 r. - 13.02.2022 r.

2C

28.02.2022 r. - 13.03.2022 r.

2D

14.03.2022 r. - 27.03.2022 r. 2E

28.03.2022 r. - 10.04.2022 r.

1A

11.04.2022 r. - 01.05.2022 r.

1B

02.05.2022 r. - 15.05.2022 r.

1C

16.05.2022 r. - 29.05.2022 r.

1D

30.05.2022 r. - 12.06.2022 r.

1E

13.06.2022 r. - 24.06.2022 r. 1F

 

Obowiązki klasy dyżurującej

 

1.      Zapoznanie się z kalendarzem roku szkolnego oraz konsultacje z opiekunem samorządu, wychowawcami, zastępcą dyrektora w sprawach wydarzeń i potrzeb życia szkoły.

2.      Kontakt z zastępcą dyrektora w celu uzyskania dyspozycji na czas pełnienia dyżuru.

3.      Utrzymanie ładu i porządku na terenie szkoły w godzinach 7.30 do zakończenia lekcji:

·         wyznaczeni uczniowie do pomocy w szatni,

·         2 osoby w jadalni w czasie przerwy obiadowej.

4.      Przygotowanie auli oraz sal do wydarzeń na terenie szkoły: uroczystości, egzaminów, konkursów, olimpiad, spotkań z zaproszonymi gośćmi i zebrań rodziców.

5.      Pełnienie dyżurów na każdym piętrze w czasie:

·         zebrań z rodzicami,

·         uroczystości szkolnych,

·         konkursów i olimpiad.

Do obowiązków dyżurnych podczas w/w wydarzeń należy

·         pomoc w organizacji i obsłudze imprez,

·         udzielanie wszelkich informacji dotyczących organizacji danego wydarzenia,

·         czuwanie nad zachowaniem ładu i porządku,

·         zgłaszanie nieprawidłowości i zagrożeń nauczycielom, opiekunom i dyrekcji szkoły.

6.      Organizacja uroczystości szkolnych związanych ze świętami państwowymi i okolicznościowymi (np. ślubowanie klas I, święta, , ostatni dzwonek i pożegnanie klas III) wynikających z harmonogramu roku szkolnego, a przypadającymi w czasie pełnienia dyżuru przez daną klasę.