Profil biologiczno-chem.

 

 

 

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny

Profil dwujęzyczny

 

Zestawy podręczników dla poszczególnych klas na rok 2021/2022:

 

 

Dla absolwentów szkół podstawowych

 

Klasa 1a językowa

Klasa 1b biologiczno-chemiczna

Klasa 1c matematyczno-przyrodnicza

Klasa 1d prawno-politologiczna

Klasa 1e dwujęzyczna

Klasa 1f medialna

 

 

 

Dla absolwentów gimnazjów