• Baner7
  • Baner9
  • Baner5
  • Baner4
  • Baner2
  • Baner6
  • Baner0

Ważne informacje

Szczepienia

Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat

Wyniki sprawdzianu kompetencji do klasy dwujęzycznej
będą dostępne w systemie rekrutacyjnym na profilu kandydata w dniu 16.06.2021 r. po godzinie 15.00.
Sytuacja wynika z etapów prac systemu rekrutacji Vulcan.
Szczepienia młodzieży
Zajęcia pozalekcyjne

aktualny plan dostępny TUTAJ

Profil biologiczno-chem.

 

 

 

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny

Profil dwujęzyczny