Noc Biologów to ogólnopolska akcja, w której biorą udział uniwersyteckie Wydziały Przyrodnicze z całej Polski, w tym Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ. Wydarzenie to jest skierowane m.in. do młodzieży licealnej, a hasło przewodnie brzmiało "Woda to życie".

W styczniu 2018r. młodzież z koła chemiczno - ekologicznego z kl. I b uczestniczyła w tym wydarzeniu. Oferta zajęć była bogata: wykłady, pokazy, warsztaty, laboratoria, konkursy z nagrodami. Spośród wielu propozycji wybrano wykład i trzy zajęcia laboratoryjne.

Na wykładzie pt."Rośliny spragnione wody" uczniowie poznali funkcję genów odpowiadających na stres suszy. Podczas zajęć laboratoryjnych w Katedrze Anatomii i Cytologii Roślin obejrzeli, z wykorzystaniem preparatów mikroskopowych, ich przystosowania do oszczędnej gospodarki wodą. W Laboratorium Mikroskopii Skaningowej najnowszej generacji zaglądali w głąb materii, oglądali fruwające elektrony podglądające świat wody.Każdy z uczestników mógł zrobić preparat i otrzymać jego zdjęcie. Z kolei w Katedrze Genetyki uczniowie zapoznali się z hodowlą roślin w sterylnych warunkach oraz z metodami ich rozmnażania.W mikroskopie stereoskopowym zobaczyli różne rodzaje roślinnych kultur.To była jedyna taka Noc w roku.Odkrywanie z pracownikami Wydziału tajemnic wody sprawiło uczestnikom koła wiele radości i satysfakcji. Każdy  z nich nauczył się czegoś nowego,zaraził się pasją do biologii,którą na pewno będzie rozwijał i pielęgnował.