9 marca uczniowie klas II b i II c (o profilu biologicznym) uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych w Katedrze Fizjologii Roślin Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego.

Uczniowie mogli samodzielnie wykonać doświadczenia związane z procesem fotosyntezy, wykorzystując zdobytą podczas lekcji biologii wiedzę teoratyczną w praktyce. Ciekawe i poczające zajęcia pomogły uczestnikom zrozumieć procesy biochemiczne, co z pewnością zaowocuje podczas rozwiązywania testów materialnych.