Lekcja historii w Mieście Królów Polskich
 
Klasy: 2dp prawno-politologiczna oraz 2ag rozszerzająca historię uczestniczyły w wyjeździe edukacyjnym do Krakowa. Uczniowie zwiedzili min.: zbrojownie, skarbiec i komnaty królewskie na Wawelu. Wartym podkreślenia jest fakt, że młodzież miała okazję obejrzeć imponującą kolekcję arrasów Zygmunta II Augusta. Spacerując uliczkami dzielnicy Kazimierz, uczniowie przenieśli się w czasy od  Kazimierza Wielkiego do II wojny światowej. Wisienką na torcie wyjazdu był spektakl "Tysiąc nocy i jedna Szeherezada 1979" w Teatrze im. Julisza Słowackiego. Ten dzień zaliczamy do szczególnie udanych!

 

 

 

 

Wartościowa lekcja historii regionalnej w terenie
 
Młodzież klasy 2ag odwiedziła Cmentarz Wielowyznaniowy naszej Małej Ojczyzny. Tutaj uczniowie zwiedzili min.: mauzoleum rodziny Dietlów na cmentarzu ewangelickim (na zdjęciu).  Jest to jedno z największych dzieł architektury cmentarnej na świecie i żywy dowód świadczący o wielowyznaniowości i wielokulturowości Sosnowca. Uczniowie mieli okazję zobaczyć grób Józefy Siwikowej - założycielki naszego liceum, symboliczny grób matki Teresy Kierocińskiej - Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata, jak również Mauzoleum Powstańców Śląskich oraz żydowski kirkut.
Ważnym zadaniem edukacji regionalnej jest poznanie tradycji i obyczajów własnego regionu, co pozwala na integrację ze środowiskiem, ułatwia nawiązywanie kontaktów z ludźmi, zapewnia poczucie więzi społecznych, a tym samym poczucie bezpieczeństwa.
Edukacja regionalna jako jeden z elementów całego procesu dydaktyczno–wychowawczego ma do spełnienia zadanie polegające na zapewnieniu ciągłości kulturowej grupy, wspólnoty, społeczności, społeczeństwa, a nade wszystko kształtowanie poczucia własnej odrębności, postawy otwartości i tolerancji.
 
 
 
 

Klasy prowno - politologiczne objęte są patronatem naukowym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Umowa patronacka umożliwia uczniom udział w zajęciach prowadzonych przez wykładowców i studentów uczelni. Uczniowie klas prawno - politologicznych uczestniczą także w spotkaniach z praktykami prawa - sędziami, prokuratorami, adwokatami, służbą więzienną. Swoje zainteresowania wiedzą o społeczeństwem i historią uczniowie roziwjają także podczas wycieczek i wyjazdów - do Sejmu, Senatu, Belwederu, spotań z politykami i działaczami społecznymi, czy zajęć realizowanych w muzeum, sądzie, więzieniu.

 

SPOTKANIA ZE ZNANYMI LUDŹMI

Wizyta w Sejmie RP na zaproszenie Marszałek Barbary Dolniak

24 października 2018 r., zaproszeni przez Marszałek Sejmu p. Barbarę Dolniak uczniowie klasy prawno - politologicznej mieli możliwość zwiedzenia zakamarków budynku polskiego Parlamentu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekcja historii RP w towarzystwie Prezydenta Andrzeja Dudy

8 marca 2018 roku uczniowie II Liceum im. Emilii Plater, z klas  o profilu prawono - politologicznym mieli zaszczyt uczestniczyć w Lekcji RP z Prezydentem RzeczypospolitejImpreza miała miejsce w Belwederze, a upamiętniała 50 rocznicę wydarzeń Marca 1968.

 

SYMULACJE ROZPRAW I SPOTKANIA Z PRAWNIKAMI

23 października w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu uczniowie klasy o profilu politologiczno – prawnym uczestniczyli w wyjątkowych zajęciach edukacji prawnej. Podczas symulacji rozprawy karnej przyszli prawnicy mogli wcielić się w sądowe  role – prokuratora, obrońcy, ławników, stron, świadków i biegłych. Rozprawie przewodniczył Sędzia  Sądu Rejonowego w Sosnowcu Pan Piotr Głogowski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA AKADEMICKIE NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

 

"Śladami czarnego kota", czyli Dzień z Prawem Międzynarodowym

Warsztaty z prawa międzynarodowego i dyplomatycznego savoir - vivre

 

 "Dzień z wampirem"
 S
potkanie z prokuraturami, psychologiem kryminalnym i profesorami kryminalistyki poświęcone tajemnicy seryjnych zabójców.