Profil biologiczno-chem.

 

 

 

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny

Profil dwujęzyczny

 

Klasy prowno - politologiczne objęte są patronatem naukowym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Umowa patronacka umożliwia uczniom udział w zajęciach prowadzonych przez wykładowców i studentów uczelni. Uczniowie klas prawno - politologicznych uczestniczą także w spotkaniach z praktykami prawa - sędziami, prokuratorami, adwokatami, służbą więzienną. Swoje zainteresowania wiedzą o społeczeństwem i historią uczniowie roziwjają także podczas wycieczek i wyjazdów - do Sejmu, Senatu, Belwederu, spotań z politykami i działaczami społecznymi, czy zajęć realizowanych w muzeum, sądzie, więzieniu.

 

SPOTKANIA ZE ZNANYMI LUDŹMI

Wizyta w Sejmie RP na zaproszenie Marszałek Barbary Dolniak

24 października 2018 r., zaproszeni przez Marszałek Sejmu p. Barbarę Dolniak uczniowie klasy prawno - politologicznej mieli możliwość zwiedzenia zakamarków budynku polskiego Parlamentu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekcja historii RP w towarzystwie Prezydenta Andrzeja Dudy

8 marca 2018 roku uczniowie II Liceum im. Emilii Plater, z klas  o profilu prawono - politologicznym mieli zaszczyt uczestniczyć w Lekcji RP z Prezydentem RzeczypospolitejImpreza miała miejsce w Belwederze, a upamiętniała 50 rocznicę wydarzeń Marca 1968.

 

SYMULACJE ROZPRAW I SPOTKANIA Z PRAWNIKAMI

23 października w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu uczniowie klasy o profilu politologiczno – prawnym uczestniczyli w wyjątkowych zajęciach edukacji prawnej. Podczas symulacji rozprawy karnej przyszli prawnicy mogli wcielić się w sądowe  role – prokuratora, obrońcy, ławników, stron, świadków i biegłych. Rozprawie przewodniczył Sędzia  Sądu Rejonowego w Sosnowcu Pan Piotr Głogowski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA AKADEMICKIE NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

 

"Śladami czarnego kota", czyli Dzień z Prawem Międzynarodowym

Warsztaty z prawa międzynarodowego i dyplomatycznego savoir - vivre

 

 "Dzień z wampirem"
 S
potkanie z prokuraturami, psychologiem kryminalnym i profesorami kryminalistyki poświęcone tajemnicy seryjnych zabójców.