Społeczność naszej szkoły pragnie przygotować świąteczną niespodziankę dla osoby potrzebującej. Jesteśmy zespołem ludzi o dobrych i szlachetnych sercach, więc i tym razem pokażemy, że dobro jest w nas. Prosimy wszystkich Plateran, Rodziców, Przyjaciół Szkoły o włączenie się w organizację Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej Szlachetna Paczka. Każda pomoc jest bezcenna! Już od jutra rozpoczynamy działania. Szczegółowe informacje dotyczące potrzeb wybranej osoby znajdują się pod tym linkiem.
Prosimy przewodniczących klas o pilne zgłaszanie się do koordynatorów akcji celem ustalenia szczegółów działań.
Klasy pierwsze i czwarte – Bożena Kowalik, sala nr 15
Klasy drugie – Ewa Matysek, sala nr 48
Klasy trzecie – Grażyna Czerny - Stanek, sala nr 67
„W drużynie łatwiej nieść mądrą pomoc!”