28 listopada przedstawiciele Samorządu Szkolnego naszego liceum uczestniczyli w spotkaniu z  Radą Samorządu Studenckiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Głównym tematem rozmów było omówienie zagadnień  funkcjonowania samorządu w szkole,  podstaw prawnych organizowania uroczystości szkolnych oraz imprez. Nie zabrakło też rozmów na temat dalszej współpracy uczniów i studentów.To było bardzo ciekawe doświadczenie.