14 grudnia uczniowie klasy IIb o profilu biologiczno-chemicznym  wysłuchali wykładu i wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych zorganizowanych na Wydziale Farmaceutycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Sosnowcu. Podczas warsztatów samodzielnie wykonali miareczkowanie oraz przeprowadzili reakcje strącania osadu i tworzenia kompleksów. Kolejne zajęcia w lutym.